4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

KARIÉROVÝ PORADCE - VOLBA POVOLÁNÍ

 

Kariérová poradkyně

Mgr. Jaroslava Nováková

Telefonní kontakt

378 028 378

Email

NovakovaJa@zs4.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny

pondělí 15.20 - 16.20 hod., nebo po předchozí domluvě

Kabinet

2.21 - II. patro

Konzultace a vyšetření PPP

každou 1. středu v měsíci nebo podle potřeby

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 Vycházející žáci naší školy a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostanou ve škole jeden FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY s vyplněnou hlavičkou a s vytištěnými známkami za uplynulá období. Ten si mohou zkopírovat podle potřeby. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Do každé z přihlášek se píší obě školy nebo obory, na které se žák/žákyně budou hlásit.  Důležité je doplnit celé adresy škol a přesný název oboru studia i s kódem (vše najdete na webových stránkách středních škol, v brožuře Čím budu nebo Atlasech školství).

Vyplněné přihlášky odevzdávejte ke kontrole a podpisu třídní učitelce nebo přímo kariérové poradkyni do začátku února. Na střední školy musíte kompletně vyplněnou přihlášku doručit nejpozději do 1. března 2020. Žáci, kteří se hlásí na obory s talentovými zkouškami (konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou apod.), mají termín odevzdání přihlášek na střední školu do 30. listopadu 2019.


ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek obdrží  žáci do 15. 3. 2020. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem vybraného oboru vzdělávání v dané střední škole. Vydání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Zápisový lístek se odevzdá na střední školu až po přijetí uchazeče.


 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná  jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace. 


 

SCHŮZKA SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL

Dne 7. 11. 2019 v 18.00 hodin proběhne v jídelně školy schůzka rodičů a žáků 9. ročníků se zástupci středních škol z Plzně i okolí.  Na schůzce  budou poskytnuty veškeré informace o možnostech studia, oborech na jednotlivých středních školách i učilištích, přijímacím řízení, termínech "otevřených dveří" středních škol.  Srdečně zveme všechny žáky 9.ročníků s  jejich rodiči, vítáni budou i zájemci z 8. ročníků. 


 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PŘEHLED

V příloze najdete tabulku s přehledem "dnů otevřených dveří" jednotlivých středních škol.


TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2020

Studium na SŠ

Termín podání přihlášky

Termín konání jednotné zkoušky z ČJ a M

Přijímací řízení -  zkoušky, pohovory

(pokud se na škole konají)

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

do 30. 11.

nekoná se

2. – 15. 1.

od 5. 2. do 15. 2.

Konzervatoř

do 30. 11.

nekoná se

15. 1 – 31. 1

od 5. 2. do 15. 2

Řádné studium - čtyřleté maturitní

do 1. 3.

14. 4. 2020

15. 4. 2020 

12. 4. – 28. 4. (stanoví ředitel školy)

nejpozději do

28. 4.

Řádné studium - čtyřleté nematuritní

do 1. 3.

nekoná se

22. 4. – 30. 4. (pokud je zkouška stanovena)

Řádné studium - víceletá gymnázia

do 1. 3.

16. 4. 2020

17. 4. 2020

12. 4. – 28. 4. (stanoví ředitel školy)

nejpozději do

28. 4.

Pokud  se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, je zveřejněn seznam přijatých uchazečů v období od 22. 4. do 30. 4. 2020. 

Gymnázium se sportovní přípravou má talentovou zkoušku:  2. 1. - 15. 2. 2020, po jejím úspěšném složení následuje jednotná přijímací zkouška v termínu 14. 4. - 15. 4. 2020 tyřletá gymnázia)  a v termínu 16. 4. a 17. 4. 2020 (víceletá gymnázia). 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny obory vzdělávání:

1. termín -  13. 5. 2020

2. termín -  14. 5. 2020

Bližší informace o přijímacím řízení, dnech otevřených dveří a možnostech studia najdou žáci i rodiče na nástěnce ve 2. patře školy, na určeném místě ve svých třídách, na internetových stránkách středních škol, přímo u kariérové poradkyně nebo v přiložených souborech. 

 


JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace. Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou to znamená konání jednotné zkoušky z obou předmětů. Jednotná zkouška má formu didaktického testu. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku v řádném termínu na každé z těchto škol. Jednotná zkouška totiž bude konána ve dvou termínech, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmiňovaných pokusů (více informací v přiloženém souboru).Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). CERMAT připravil pro žáky a jejich rodiče přehledný materiál, který obsahuje základní informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky. Materiál zveřejňujeme jako přiložený soubor pod textem.


UŽITEČNÉ ODKAZY

 www.msmt.cz 

www.cermat.cz

 

www.atlasskolstvi.cz

 

http://www.klicovedovednosti.cz – informace o trhu práce, minitesty klíčových kompetencí

www.infoabsolvent.cz  - detailní informace o školách, oborech, povoláních, trhu práce a dalším vzdělávání, orientační test – profi test

http://www.nsp.cz – Národní soustava povolání – registr všech povolání, které se vyskytují na trhu práce v ČR, obsahuje databázi kompetencí (měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti a dovednosti), mediány mezd  

 

http://www.nicm.cz – Národní informační centrum pro mládež – poskytuje informace z oblasti: vzdělávání doma i v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU, gramotnosti pro 21. st.

http://www.emiero.cz – dobře propracovaný kratší/delší  test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě je nabídnuto vhodné povolání. Výběrem delšího testu se získají přesnější výsledky.

Čas: 16:12

Den: Neděle
Datum: 8. prosince
Týden: 49
Rok: 2019
Svátek má:

<prosinec, 2019>
poútstčtsone
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online

Škola online

iStravné

iStravné

Aktivní škola

Aktivní škola
Design by SITMP