4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

KARIÉROVÝ PORADCE - VOLBA POVOLÁNÍ

  

Kariérová poradkyně

Mgr. Jaroslava Nováková

Telefonní kontakt

378 028 378

Email

NovakovaJa@zs4.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny

pondělí 15.00 - 16.00 hod., nebo po předchozí domluvě

Kabinet

2.21 - II. patro

Konzultace a vyšetření PPP

každou 1. středu v měsíci nebo podle potřeby

PŘIHLÁŠKA

Vycházející žáci a žáci hlásící se na víceletá gymnázia dostanou ve škole jeden formulář přihlášky (s vyplněnou hlavičkou a vytištěnými známkami za uplynulé ročníky školní docházky) zároveň s pololetním vysvědčením za školní rok 2021/2022. Tento si nakopírují. Dva stejné tiskopisy odevzdají 4. ZŠ k podpisu a kontrole. Každý žák by si měl udělat i další rezervní kopie - pro případ, že by žák musel podávat řihlášku znovu.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, tj. hlásí se na dvě školy/dva obory na jedné škole. Do každé z přihlášek se píší obě školy/obory, na které se žák hlásí. Při vyplňování přihlášky je nutné dbát na úplné znění názvu školy a oboru, včetně čísla (naleznete na www.atlasskolstvi.cz nebo v papírové podobě této příručky.) Nepřehazujte na přihláškách pořadí školy, přihlášky musí být identické. Zákonní zástupci (stačí jeden) přihlášku podepíší. Vyplněnou přihlášku odevzdávejte ke kontrole a k podpisu ředitelky školy do 12. 2. 2022 (třídní učitelce nebo kariérové poradkyni).

Zkontrolovanou přihlášku odevzdá žák do 1. března 2022 řediteli střední školy.

Žáci hlásící se na obory s talentovou zkouškou (konzervatoř, gymnázium se sportovní přípravou –platí i pro žáky z 5. ročníků) mají termín odevzdání přihlášky na vybranou školu do 30. listopadu 2021Tuto skutečnost nahlásí 4. ZŠ nejpozději do 12. 11. 2021.

ZÁPISOVÝ LIST

Žáci hlásící se na obor s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek do 30. 11. 2021. Ostatní žáci hlásící se na obor bez talentové zkoušky  do 15. 3. 2022. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem vybraného oboru vzdělávání v dané střední škole. Vydání zápisového lístku základní školou a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Zápisový lístek se odevzdá na střední školu až po přijetí uchazeče.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

V oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace (termíny viz tabulka)

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

 

Studium na SŠ

Termín podání přihlášek

Termín konání jednotné zkoušky

Přijímací řízení  - (zkoušky, pohovory) pokud se na škole konají

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 

Do 30. 11. 2021

nekoná se

 

2. 1. - 15. 1. 2022

5. 2. - 15. 2. 2022

Konzervatoř

Do 30. 11. 2021

nekoná se

15. 1. - 31. 1. 2022

5. 2. – 15. 2. 20212 

Gymnázia se sportovní přípravou - 4 letá

Do 30. 11. 2021

12. 4. 2022
13. 4. 2022

 2. 1. - 15. 2. 2022 - talentová zkouška

 

Řádné studium čtyřleté maturitní

Do 1. 3. 2022

12. 4. 2022

13. 4. 2022

 12. - 28. 4. 2022 (stanoví ředitel školy)

nejpozději do 28. 4. 2022

Řádné studium čtyřleté nematuritní

Do 1. 3. 2021

nekoná se 

22. 4. - 30. 4. 2022 (pokud je zkouška stanovena)

Řádné studium – víceletá gymnázia

Do 1. 3. 2021

19. 4. 2022

20. 4. 2022

12. - 28. 4. 2022 (stanoví ředitel školy)

nejpozději do 28. 4. 2022

 1. náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání 10. 5. 2022.
 2. náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání 11. 5. 2022

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie SARS Co V - 2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritéria přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

BLIŽŠÍ INFORMACE A UŽITEČNÉ ODKAZY

 www.msmt.cz 

https://prijimacky.cermat.cz - aktuální údaje o přijímacím řízení, cvičné testy s řešením

 

www.atlasskolstvi.cz - seznam všech školy

 

http://www.klicovedovednosti.czinformace o trhu práce, minitesty klíčových kompetencí

www.infoabsolvent.cz  - detailní informace o školách, oborech, povoláních, trhu práce a dalším vzdělávání, orientační test – profi test

http://www.nsp.czNárodní soustava povolání – registr všech povolání, které se vyskytují na trhu práce v ČR, obsahuje databázi kompetencí (měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti a dovednosti), mediány mezd  

http://www.nicm.czNárodní informační centrum pro mládež – poskytuje informace z oblasti: vzdělávání doma i v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU, gramotnosti pro 21. st.

http://www.emiero.czdobře propracovaný kratší/delší  test zjišťující typ osobnosti, na jehož základě je nabídnuto vhodné povolání. Výběrem delšího testu se získají přesnější výsledky. 

 
 

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP