4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁPISY DO 1. TŘÍD 2024 - 2025

Forma zápisů

1. Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace - více na https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs4Plzen/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=144. Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě k zápisu zaregistrovat, nabízíme registraci po telefonu - tel. 378 028 354.

2. Zápis do 1. tříd bude probíhat  tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis do 1. tříd  pro školní rok 2024 -  2025 se bude konat:

v úterý - 2. 4. 2024 - 14.00 - 18.00

ve středu - 3. 4. 2024 - 14.00 - 18.00

Průběh zápisů

3. V stanovený čas (dle registrace) se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy. Zápis má dvě části:

a) Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky - viz přiložená žádost. Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b) Motivační část zápisu

 • neformální rozhovor dítěte a pedagoga
 • maximální doba trvání 20 minut
 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy
 • orientačně zjišťujeme - znalost barev, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle - viz příloha Desatero pro rodiče
 
 
Design by SITMP