4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

PŘIJÍMÁNÍ NA 4. ZŠ

1. V souladu s 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav jsou na 4. základní školu přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 4. základní školy (ÚMO Plzeň 1) a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

2. Škola přijímá i žáky  z jiných spádových oblastí, pokud  to umožňuje volná kapacita školy.

3. Jako bezbariérová škola můžeme přijmout i žáky s tělesným zdravotním postižením.

4. Zájemci o informace a o přijetí na 4. základní školu si mohou domluvit schůzku se zástupci ředitelky školy (viz kontakty) nebo navštívit školu ve dnech "otevřených dveří".

 

 

 

 
Design by SITMP