4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

LICENCE OFFICE 365

Město Plzeň má se společností Microsoft podepsanou smlouvu EES (Enrollment for Education Solution). V rámci této licence má naše škola a její žáci právo na využívání programových produktů společnosti Microsoft.

Jejich součástí jsou i cloudové služby, které jsou přístupné na jednotné adrese www.office.com a to jak ze školy, tak i z domova.

  • Přihlášení (e-mailová adresa žáka školy ve tvaru): PrijmeniJm@zs4.plzen-edu.cz
  • Heslo: heslo žáka do domény PLZEN-EDU (heslo k školnímu počítači).

Pro přístup doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.

Outlook

Pošta je provozována na serverech SITMP.
Pro vzdálený přístup adresa: https://mail.plzen-edu.cz

OneDrive

Na cloudovém úložišti OneDrive má každý uživatel k dispozici 1 TB volného prostoru. V Office 365 naleznete úložiště názvem OneDrive.

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Tyto aplikace je možné používat v domácím prostředí. Jak v aplikaci Office 365 tak i po instalaci do svých domácích počítačů. Instalace je v rámci licence EES. Stačí kliknout v Office 365 tlačítko v pravém horním rohu: Nainstalujte si Office.

Teams

V případě omezení výuky nebo úplného uzavření školy budeme kromě školního informačního systému Škola OnLine používat k distanční či hybridní výuce také platformu Microsoft Teams.

 
Design by SITMP