4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁJMOVÁ ČINNOST

KAPITOLY:

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

 A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2023 - 2024    

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2023 - 2024 - II. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 1.2. 2024  dle rozpisu - nabídka
1 Název kroužku Den  Čas Variabilní symbol Místo konání Počet lekcí Celková cena za II. pololetí Vedoucí ZK
2 Judo 1 ST 13.30 - 14.30 330 02 m. TV 15 750,- Mgr. Dědeček
3 Judo 2 ST 14.30 - 15.30 330 03 m. TV 15 750,- Mgr. Dědeček
4 E - Twinning (Erasmus) 6. - 9. roč. ST 13.00 - 14.00 330 04 uč. Dě
1.48
16 800,-  Mgr. Vavřincová
5 Fotbal nanečisto 3. - 5. roč. PO 13.25 - 14.25 330 09 TV  16 800,- Mgr. Kovařík
6 Stolní tenis / Sportovní hry 6. - 9. roč. ST 14:30 - 15:30 33017 TV  15 750,- Mgr. Novák
7 Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L 
listopad - březen - 9. A;C;D
ST 14:00 - 15:00 330 10 po domluvě 18   Mgr. Bláhová
8 Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L 
listopad - březen - 9. A;C;D
ST 15.00 - 16.00 330 11 po domluvě 18   Mgr. Bláhová
9 Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L 
listopad - březen - 9. A;C;D
ČT 14.00 - 15.00 330 12 po domluvě 18   Mgr. Bláhová
10 Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L 
listopad - březen - 9. B
ÚT 14.00 - 15.00 330 13 po domluvě 18   Mgr. Nováková J.
11 Příprava na přijímací zkoušky - M        listopad - březen - 9. A;B;C;D ST 15.00 - 16.00 330 14 po domluvě 20   Mgr. Starove
12 Příprava na přijímací zkoušky - M        listopad - březen - 9. A;B;C;D ČT 15.00 - 16.00 330 15 po domluvě 20   Mgr. Starove
13 Příprava na přijímací zkoušky - M        listopad - březen - 9. A;B;C;D 14.00 - 15.00 330 16 po domluvě 20   Mgr. Starove

1. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 1.2.2024 - dle rozpisu.
2. Žáci, kteří do zájmového kroužku docházeli v I. pololetí, jsou automaticky přihlášeni i na II. pololetí.
3. V případě, že žák nechce v II. pololetí do kroužku docházet, může být odhlášen pouze na základě písemného odhlášení zákonných zástupců - tiskopis Odhláška ze zájmového kroužku. Odhlášení je nutné provést nejpozději do 31.1.2024.
4. Do některých zájmových kroužků (zejména stolní tenis) pro II. pololetí se mohou přihlásit noví zájemci - vždy po domluvě s vedoucím kroužku. Nové přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 1. 2. 2024 vedoucím kroužku nebo v kanceláři školy.                                                                       
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín placení kroužků za II. pololetí - nejpozději do 5. 2. 2024 (neplatí pro přípravu na přijímací zkoušky). Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm. kroužku. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet.
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná, za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.

 
 
Design by SITMP