4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠKOLA ON LINE

 Základní informace o aplikaci Žákovská
 K čemu slouží aplikace Žákovská?
Aplikace Žákovská je součástí školského informačního systému Škola OnLine a je určená rodičům a žákům základních, středních a vyšších odborných škol. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o jejich docházce, prospěchu a dalších aktivitách.
Hlavní funkce aplikace Žákovská:
·      průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
·      dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
·      informace o rozvrhu a suplování
·      přehled probraného učiva
·      možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
·      elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
·      přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
·      a mnoho dalšíhoObrázek pro přímý vstup k přihlášení do aplikace:

 
 
Design by SITMP