4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ESF - OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
7.1 Počáteční vzdělávání
7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Plzeňský kraj : Výzva č.1 pro GP – oblast podpory 1.3

číslo GP: CZ.107/1.3.47 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II
registrační číslo GP:  CZ.1.07/1.3.47/01.0020
název: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
schválená výše podpory: 2.356.048,47 Kč
doba čerpání: 1. 9. 2012 – 31. 12. 2014

 
Projekt zahájen 1. září 2012.
Na základě výběrového řízení si škola pořídila 6 notebooků, interaktivní tabuli a fotoaparát.

   
Seminář Komunikace a Kreativita 10. a 11. 1. 2013

  
Výjezdní školení Asertivita a Syndrom vyhoření 31. 1. - 1. 2. 2013

 
Seminář Brainstorming pro výuku 20. 3. a 3. 4. 2013

 
Seminář Metodika projektového vyučování 10. 4. a 24. 4. 2013

   
Výuka hudební výchovy s novou interaktivní tabulí

  
Seminář Základy obsluhy a využití interaktivní tabule 22. 5. a 29. 5. 2013

 
Kurz Anglický jazyk pro začátečníky od 4. 9. 2013

  
Excel I., II., III. (25. 9. 2013, 16. 10. 2013, 6. 11. 2013)

 
Výjezdní semináře Jak pracovat s emocemi ve školském prostředí a Učitel a stres, Letkov 29. - 30. 10. 2013

 
Seminář PowerPoint II 19. 2. 2014

 
Seminář CorelDRAW 12. 3., 26. 3. 2014

E-learningový kurs "Práce s žáky, kteří obtížně zvládají učivo" byl akreditován MŠMT ČR dne 11. 11. 2014 .

 

 
 
Design by SITMP