4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

  

 


 

ALERGENY

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena  1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Označení alergenů je pouze informační požadavek.


 AKTUÁLNÍ INFORMACE

 


Úřední hodiny ŠJ

PO - PÁ - 7.00 - 8.00, 11.00 - 14.00 hod.  


14. 1. 2021

Školní jídelna upozorňuje všechny strávníky odebírající obědy do jídlonosičů:

1. Vstup do budovy školy je zakázán osobám, kterým byla nařízena karanténa, prodělávají onemocnění COVID 19 nebo vykazují známky infekčního onemocnění.

2. Osoby vstupující do školní jídelny musí vždy používat ochranu úst a nosu, po vstupu si dezinfikovat ruce.

Děkujeme, že dodržujete vládní protiepidemická opatření a pomáháte tím chránit zdraví žáků a zaměstnanců školy 


 14. 9. 2020 

Školní jídelna opakovaně informuje a připomíná, že výdej obědů do jídlonosičů první den neplánované nemoci žáka probíhá pouze v čase 11.00 - 11.30 hod. V pozdějším čase nebude oběd vydán!

 Děkujeme za pochopení. 


6. 6. 2018 

Informace pro strávníky, kteří hradí stravné inkasem ze sporožirových účtů

Česká spořitelna ruší sběrné účty. Proto strávníci, kteří hradí stravné inkasem  ze sporožirových účtů, musí provést zrušení povolení k inkasu na sběrný účet č. 100181531/0800 a zadat povolení k inkasu na č. účtu 1063001021/5500 se splatností od 1. 9. 2018. Změnu povolení k inkasu provedou strávníci pouze ve své spořitelně. Stávající strávníci nemusí podávat novou přihlášku ke stravování, neboť školní jídelna má již jejich účty evidované. Důležité je dodržet u nového povolení k inkasu na č. účtu 1063001021/5500 splatnost až od 1. 9. 2018, neboť v červenci 2018 přijdou přeplatky za červen „sporožirovým strávníkům“ ještě na staré číslo sběrného účtu.


                                                                          .

 11. 11. 2017 

1. Vzhledem k tomu, že narůstá počet případů,  kdy žáci nemají při výdeji oběda Plzeňskou kartu nebo čip, opakovaně na tuto povinnost upozorňujeme. 

Všichni strávníci musí mít k výdeji oběda Plzeňskou kartu nebo čip. 

2. Žák (strávník), který má platby obědů prováděné z pravidelného inkasa, má obědy automaticky přihlášené  na každý následující měsíc. Pokud nedojde ze strany žáka (strávníka) nebo jeho zákonného zástupce ke změně, má automaticky přihlášený oběd číslo 1.

3. Žák (strávník), který má platby obědů prováděné opakovaně složenkou, příkazem z účtu nebo dodatečně z neuhrazeného inkasa, si musí obědy na další měsíc přihlásit sám. Přihlašování se provádí buď přes internet nebo telefonicky u vedoucí jídelny.

Děkujeme za dodržování pravidel pro strávníky.

 
Design by SITMP