4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

PRAVIDLA (INFORMACE) PRO STRÁVNÍKY

Přihláška ke stravování

K stravování ve školní jídelně se všichni noví strávníci přihlašují na základě "Přihlášky ke stravování", kterou si lze vyzvednout v kanceláří ŠJ nebo ji lze stáhnout na www stránkách školy. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat před začátkem stravování vedoucí školní jídelny.

Čipy a Plzeňské karty

Ve školní jídelně jsou zavedeny čipy a Plzeňské karty, které platí po celou dobu  školní docházky, pokud nedojde k jejich zničení, poškození, ztrátě nebo běžnému opotřebení denním používáním.  Čipy a Plzeňské karty slouží k výdeji oběda a výběru jídla. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Všichni strávníci jsou povinni mít čip nebo Plzeňskou kartu v perfektním stavu. Bez čipu nebo Plzeňské karty nebude nikomu vydán oběd. Za nevyzvednutý oběd se žádná náhrada neposkytuje!

Plzeňská karta - strávník si Plzeňskou kartu zaeviduje u vedoucí školní jídelny. Při ztrátě Plzeňské karty je strávníkovi zapůjčen čip za 115,- Kč. Po obnovení Plzeňské karty odevzdá strávník nepoškozený čip vedoucí ŠJ a bude mu vráceno 115,- Kč. 

Čip stojí 115,- Kč. Pokud je po ukončení stravování čip v naprostém pořádku, vrací se strávníkovi 115,- Kč. Jestliže dojde ke ztrátě čipu, strávník si zakoupí nejpozději do 8.00 hod. čip nový za 115,- Kč. Pokud strávník ukončí stravování ve ŠJ, vrací čip hned poslední den, kdy se stravoval. Za nalezené, cizí, nepřidělené, nefunkční a nebo později vrácené čipy se žádná finanční částka nevrací!

Placení stravy

Strava se platí zálohově předem na celý měsíc. Placení lze provést několika možnými způsoby:

1) Placení z běžného účtu

Strávník si vyzvedne v kanceláři ŠJ nebo stáhne na www stránkách školy  "Potvrzení o povolení k inkasu z účtu", které nechá potvrdit ve své bance. Limit inkasa stanoví na 1 500,- Kč za jedno dítě. Kopii povolení inkasa předá strávník vedoucí ŠJ.

2) Placení složenkou

Stravné se platí předem na celý měsíc. Před první platbou požádá zákonný zástupce vedoucí ŠJ o evidenční číslo strávníka. Platbu provede prostřednictvím složenky, kterou si vyzvedne na poště. Na složence je nutné řádně vyplnit variabilní symbol = evidenční číslo strávníka. Potvrzení o zaplacení (ústřižek složenky) přinese zákonný zástupce v určený den vedoucí ŠJ. Výše platby na následující měsíc i den, kdy se nosí potvrzení, jsou včas vyvěšovány na nástěnce u vchodu do ŠJ.

3) Placení přes elektronické bankovnictví

Stravné je možné zasílat na účet ŠJ i prostřednictvím elektronického bankovnictví, a to buď  zadáním povolení k inkasu (u strávníků, kteří mají ve škole stravujícího se sourozence, stačí pouze navýšení finančního limitu) nebo opakovaným zadáváním měsíčních plateb. Každý nový strávník musí přinést vedoucí ŠJ vyplněné "Potvrzení o povolení k inkasu z účtu", které v tomto případě neobsahuje razítko banky.

4) Složením částky na účet ŠJ v Raiffeisenbank

Stravné je možné hradit i platbou na pokladně v Raiffeisenbank. Potvrzení o zaplacení je vždy nutné přinést vedoucí ŠJ den dopředu.

Dbejte, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků. V opačném případě nebude úhrada za obědy provedena. Odhlášené obědy jsou od zálohy v následující měsíci odečteny. Změnu účtu je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ, rovněž nové telefonní číslo.

Zaevidovaní strávníci, kteří hradí stravné z účtu, mají od 1. září nového školního roku obědy automaticky přihlášeny. Ostatní platby, které nejsou uhrazeny inkasem musí strávníci přihlásit přes internet nebo telefonicky

Cena oběda

Cena 1 oběda je stanovena na:

Věková kategorie Cena oběda
7 - 10 let 35,- Kč
11 - 14 let 37,- Kč
15 a více let 40,- kč
Zaměstnanci 47,- Kč
Cizí strávníci 98,- Kč

Žáci jsou zařazeni do kategorie podle věku, který dosáhnou v průběhu aktuálního roku.

Odhlašování obědů v době nemoci a jiné nepřítomnosti

Obědy se odhlašují 24 hodin předem. Při odhlašování oběda jsou rodiče povinni nahlásit:

  • jméno a příjmení strávníka
  • třídu
  • přesné datum (odkdy, dokdy obědy odhlašují)

První den neplánované nepřítomnosti žáka si mohou rodiče vyzvednout od 11.00 do 11.30 hod. oběd do jídlonosiče. Pokud se nepřítomnost žáka prodlouží proti původně sdělenému termínu, musí být nový termín nástupu žáka znovu nahlášen školní jídelně. Za řádně neodhlášenou stravu nebo nevyzvednutou stravu se žádná náhrada neposkytuje. Odhlášené obědy jsou od zálohy odečteny následující měsíc.

Žák, který ze školy odchází (přestup na jinou školu, odchod na SŠ), musí být ze stravování ve školní jídelně odhlášen.

Kontaktní údaje školní jídelny

Adresa

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace, 323 00 Plzeň

Telefon  a záznamník ŠJ

378 028 358

Provozní doba ŠJ

6.30 - 15.00 hod.

Obědy pro cizí strávníky

Školní jídelna vaří obědy pro cizí strávníky. Výdej obědů do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hod. Cena oběda pro cizí strávníky je 98,-Kč.

 
 
Design by SITMP