4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

  1. Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce, z příborníku si vezme příbor a tác, chová se přiměřeně tiše a slušně, jak u výdejního okénka, tak i u stolu, nenechává po sobě na stole zbytky jídla nebo nádobí. 

  2. Při stravování se strávníci chovají  ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a neničí vybavení školní jídelny.

  3. Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze upozorní dohled v jídelně, který zajistí nápravu, aby nedošlo k případnému pádu či úrazu.

  4. Žáci se v jídelně zdražují jen po dobu nezbytnou ke konzumaci oběda.

  5. Úraz, nevolnost či jiné skutečnosti hlásí strávník dohledu.

  6. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti, kromě ovoce a baleného pečiva.

  7. Je zakázáno čepovat nápoje do plastových lahví.

  8. Ze školní jídelny je zakázáno vynášet nádobí.

  9. Problémy, připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.

  10. Přítomnost alergenů v připraveném pokrmu je vyznačena na jídelním lístku, na přecitlivělost jednotlivých strávníků jídelna nebere zřetel, tuto skutečnost si každý strávník musí ohlídat sám.

 
Design by SITMP