4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ESF - OP VK

Od 1. ledna 2018 bude škola zapojena do projektu PROSIT v Plzni, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748.

 
 
Design by SITMP