4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ESF - OP VK

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu Jan Amos Komenský

 

Projekt školy

Název projektu: Šablony OP JAK

Číslo projektu:  CZ.02.022.XX/00/22_002/0001787

Od 1. září 2022 do 31. srpna 2024

 

Aktivity pro základní školy:

Personální podpora, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ, Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ

 

Aktivity pro školní družiny a  školní kluby:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK, Podpora inovativního vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

 

 
 
Design by SITMP