4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

PLATBY

 

Sdělení pro rodiče - platby

 

Veškeré platby škole (školní družina, lyžařské kurzy, školy v přírodě, soustředění, zájmové kroužky aj.) se provádějí bezhotovostním převodem na účet školy u Raiffeisen Bank Plzeň: 1023006928/5500

     Na příkazu musí být uvedeno:

specifický symbol: datum narození žáka (vzor 23 05 2005)

poznámky: jméno a příjmení žáka

variabilní symbol:
školní družina
31600
škola v přírodě
32400
lyžařský kurz
32500
sportovní soustředění
32600
jazykový kurz
32700
umělecká dílna
32800
seznamovací pobyt
32900
zájmové kroužky
viz tabulka zájm. kroužků
 
 
 
 
 
 

 

 

Žádáme rodiče o přesné vyplňování příkazů k úhradě, odlišné zadání znesnadňuje identifikaci vaší platby.

 
Design by SITMP