4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Prostorové podmínky školy

Školu tvoří tři vzájemně propojené pavilony – pavilon školy, školní jídelny a tělovýchovný. Střední část chodeb rozděluje pavilon školy na část I. stupně a II. stupně. 

Kmenové učebny

V budově školy se nachází  kmenové a odborné učebny, které jsou rozmístěny do třech podlaží. Třídy jsou světlé, dostatečně prostorné, vybavené moderním účelným nábytkem, výškově nastavitelnými lavicemi a základní audiovizuální technikou. Samozřejmostí tříd je vkusné prostředí, na jehož tvorbě se podílí žáci i učitelé. V každé třídě je k dispozici počítač pro potřeby žáků i učitelů. Část tříd je vybavena interaktivními tabulemi.(foto třídy)

Odborné a speciální učebny

 • multimediální učebna fyziky s quadrofonním poslechem (foto1, foto2) a interaktivní tabulí (foto3)
 • odborná učebna přírodopisu (foto1) s interaktivní tabulí
 • odborná učebna chemie (foto1, foto2) s interaktivní tabulí
 • chemická laboratoř (foto1)
 • 2 učebny výpočetní techniky s 60 počítači připojenými k internetu, s řadou výukových a grafických programů,  s moderními tiskárnami (včetně 3D tiskáren), se skenery a interaktivními výukovými  tabulemi (foto1, foto2, foto 3, foto 4)
 • 4 jazykové učebny s interaktivními tabulemi , didaktickými pomůckami a audiovizuální technikou (foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6)
 • jazyková laboratoř s interaktivní tabulí a poslechovou technikou (foto1, foto2, foto3)
 • proinkluzivní a robotická učebna vybavená notebooky,  iPady a interaktivní tabulí (foto1, foto2, foto3)
 • odborná učebna pro výuku společenskovědních předmětů s interaktivní tabulí
 • odborná učebna hudební výchovy s didaktickou technikou, pomůckami a hudebními nástroji, pianinem, elektronickými varhanami, flétnami a intraktivní tabulí (foto1, foto2)
 • odborná učebna pro výuku zeměpisu s interaktivní tabulí (foto1)
 • školní dílna vybudovaná za finanční podpory Nadace ČEZ 
 • cvičná kuchyně vybavená běžnými domácími spotřebiči jako je pračka, myčka apod.

Školní družina a klub 

Školní družina je umístěna v samostatných učebnách a částečně v kmenových třídách I. stupně. Každé oddělení školní družiny, které je umístěné v kmenové třídě, má  k dispozici malou hernu s odpočívacím koutem, různými hrami a výtvarným materiálem (foto1). Školní družina  a klub disponuje samostatnými učebnami - hernami:

Školní družina využívá pro svoji činnost venkovní atria se zahradním nábytkem a pinpongovými stoly, tělocvičny a venkovní dětské hřiště s průlezkami. 

Vybavení pro tělesnou výchovu a sport

 • 2 tělocvičny s palubkovou podlahou (foto)
 • 1 tělocvična s měkkým povrchem – taneční sál (foto)
 • posilovna (foto)
 • venkovní hřiště s umělým povrchem, doskočištěm a běžeckým oválem (foto)
 • hřiště s umělým povrchem na streetball (foto 1)
 • multifunkční hřiště na volejbal a tenis (foto
 • cvičná tenisová zeď (foto) 
 • dětské venkovní hřiště (foto1)
 • víceúčelová sportovní hala (foto1, foto2, foto3)
 • hygienické zázemí a nářaďovny

 

Hygienické vybavení školy

Prostory pro osobní hygienu žáků i učitelů jsou přizpůsobeny fyziologickým potřebám daného věku žáků a splňují hygienické normy. Samozřejmostí jsou sprchové kouty, hygienické kabiny, tekutá mýdla a papírové ručníky na toaletách i ve třídách i sociální zařízení pro zdravotně handicapované žáky.

Materiálně technické vybavení školy pro výuku

Škola je vybavena širokým fondem vhodných učebnic, alternativních výukových textů, řadou výukových pomůcek, vhodným výukovým softwarem, projekční a didaktickou technikou, sportovním náčiním a nářadím. Vybavenost školy odpovídá potřebám základního vzdělávání. 

Na škole je vytvořena lokální počítačová síť, která zahrnuje na 140 počítačů. Wifi připojení je přístupné v celém objektu školy. Tři počítačové učebny jsou vybaveny kvalitními počítači nebo notebooky s vysokorychlostním internetem.  Disponujeme dostatečným množstvím IPadů.  Výpočetní technika je dostupná i ve všech běžných třídách a odborných učebnách.

Využíváme moderní informační systém Škola OnLine, který umožňuje rychle a efektivně komunikovat, poskytovat informace a zpracovávat veškerou agendu. Aplikace je přístupná 24 hodin denně pomocí běžných webových prohlížečů a rovněž na mobilních telefonech. Prostřednictvím aplikace lze obsluhovat i stravovací systém školy.

Škola má webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. 

Školní jídelna

Škola má moderní školní jídelnu s kuchyní, které jsou po celkové rekonstrukci. Žáci nebo cizí strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel.

 

 

 
Design by SITMP