4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Školská rada

Členové školské rady
zástupci pedagogů
Mgr., Bc. Miroslava Valíčková
Mgr. Pavel Uzola
Mgr. Jitka Křivancová
zástupci zřizovatele
Mgr. Dana Krausová
Bc. Jana Mrázová
Mgr. Gabriela Hajšmanová
zástupci zákonných zástupců
Hana Dvořáková
Lucie Radová
Simona Vondrášková

účinnost od 25. 6. 2023

 
Design by SITMP