4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁJMOVÁ ČINNOST

KAPITOLY

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

 A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2022 - 2023    

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2022 - 2023 - II. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 20. 2. 2023  dle rozpisu - otevřené
 Název kroužkuDen ČasVariabilní symbolMísto konáníPočet lekcíCelková cena za II. pololetíVedoucí ZK
1Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. roč.ST14.00 - 15.00330 01TV 13650,-Mgr. Novák
2Judo 1ST13.30 - 14.30330 02m. TV14700,-Mgr. Dědeček
3Judo 2ST14.30 - 15.30330 03m. TV14700,-Mgr. Dědeček
4E - Twinning (Erasmus) 6. - 9. roč.Po13.40 - 14.40330 04uč. Dě
1.48
13650,-Mgr. Vavřincová
6Mladý zdravotník pro 1. stupeňÚT13.30 - 14.30330 06po domluvě16800,-Bc. Vachalovská
10Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. C
ST14.00 - 15.00330 10po domluvě18900,-Mgr. Šmerdová
11Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. A
ČT14.30 - 15.30330 11po domluvě18900,-Mgr. Kurcová
12Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. B
ST14.30 - 15.30330 12po domluvě18900,-Mgr. Nováková
13Příprava na přijímací zkoušky - M  1.11.2022 - 31. 3. 2023 - 9. ročníkÚTpo domluvě330 13po domluvě18900,-Mgr. Starove
14Příprava na přijímací zkoušky - M  1.11.2022 - 31. 3. 2023 - 9. ročníkpo domluvě330 14po domluvě18900,-Mgr. Bošková

1. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 20.2.2023 - dle rozpisu.
2. Žáci, kteří do zájmového kroužku docházeli v I. pololetí, jsou automaticky přihlášeni i na II. pololetí.
3. V případě, že žák nechce v II. pololetí do kroužku docházet, může být odhlášen pouze na základě písemného odhlášení zákonných zástupců - tiskopis Odhláška ze zájmového kroužku. Odhlášení je nutné provést nejpozději do 31.1.2023.
4. Do některých zájmových kroužků pro II. pololetí se mohou přihlásit noví zájemci - vždy po domluvě s vedoucím kroužku. Nové   přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 2.2.2023 vedoucím kroužku nebo v kanceláři školy.                                                                       
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín placení kroužků za II. pololetí - nejpozději do 10. 2. 2023 (neplatí pro přípravu na přijímací zkoušky). Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm. kroužku. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet.
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná, za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP