4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁJMOVÁ ČINNOST

KAPITOLY

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2020 - 2021

    Zveřejňujeme seznam otevřených zájmových kroužků, další kroužky se pro nedostatek zájemců neotvírají.

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2020 - 2021 - I. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 21. 9. 2020  dle rozpisu
 Název kroužkuDen ČasVariabilní symbolMísto konáníPočet lekcíCelková cena za I. pololetíVedoucí ZK
1.Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř.14.00 - 15.00330 01TV14630,-Mgr. Novák
2.Judo - začátečníci a pokročilíST13.30 - 14.30330 04m. TV15675,-Mgr. Dědeček
3.Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL 
9.11. 2020 - 2. 4. 2021 - 9. A 
on line - dle domluvy330 07distančně - MS Teams, ŠOL17765,-Mgr. Korcová
4. Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL
9.11. 2020 - 2. 4. 2021 - 9. B, C
on line - dle domluvy330 08distančně - MS Teams, ŠOL17765,-Mgr. Kurcová
5. Příprava na přijímací zkoušky - M - 9. A, B, C -
9.11. 2020 - 2. 4. 2021
on line - dle domluvy330 10 distančně - MS Teams, ŠOL 17 765,- Mgr. Bošková
         

1. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
2. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 14. 9. 2020
(tiskopis je na www stránkách školy nebo u třídního učitele).
3. Do 15 . 9. 2020 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků. Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
4.
Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 21. 9. 2020 -
dle rozpisu.
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín
placení kroužků za I. pololetí - od 7. 9. do 18. 9. 2020 (neplatí pro přípravu na přijímací zkoušky). Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm.
kroužku na 1. lekci. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet. )
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná, za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.
9. Upozorňujeme zákonné zástupce, že v zájmových kroužcích dochází ke kontaktu s žáky z jiných tříd a ročníků. 

Změny v termínech vyhrazeny.

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP