4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁJMOVÁ ČINNOST

KAPITOLY

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

 A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2021 - 2022    

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2021 - 2022 - II. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 14. 2. 2022  dle rozpisu
 Název kroužkuDen ČasVariabilní symbolMísto konáníPočet lekcíCelková cena za II. pololetíVedoucí ZK
1Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. roč.ST14.00 - 15.00330 01TV H17765,-Mgr. Novák
3Judo 1ST13.30 - 14.30330 03m. TV17765,-Mgr. Dědeček
4Judo 2ST14.30 - 15.30330 04m. TV17765,-Mgr. Dědeček
7E - Twinning (Erasmus) 7. - 9. roč.ST14.00 - 15.00330 07PC 17765,-Mgr. Vavřincová
8Ozoboti 3. - 5. roč.PO13.45. - 14.45330 08robot. uč.
2.43
17765,-Mgr. Šmerdová
10Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL 
1.11. 2021 - 26. 3. 2022 - 9. A
PO15.30 - 16.30330 10po domluvě19pokračujeMgr. Šmerdová
11Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL
1.11. 2021 - 26. 3. 2022 - 9. B
ÚT14.30 - 15.30330 11po domluvě19pokračujeMgr. Šmerdová
12Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL
1.11. 2021 - 1. 4. 2022 - 9. C
ČT14.30 - 15.30330 12po domluvě19pokračujeMgr. Kurcová
13Příprava na přijímací zkoušky - M  1.11.2 021 - 1. 4. 2022 - 9. A, 9. CST14.15 - 15.15330 13po domluvě19pokračujeMgr. Starove
14Příprava na přijímací zkoušky - M -  1.11. 1. 11. 2021 - 1. 4. 2022 - 9. B, 9.C ČT6.50 - 7.50330 14po domluvě19pokračujeMgr. Bošková
1. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 14. 2. 2022 - dle rozpisu.
2. Žáci, kteří do zájmového kroužku docházeli v I. pololetí, jsou automaticky přihlášeni i na II. pololetí.
3. V případě, že žák nechce v II. pololetí do kroužku docházet, může být odhlášen pouze na základě písemného odhlášení zákonných zástupců - tiskopis Odhláška ze zájmového kroužku. Odhlášení je nutné provést nejpozději do
31.1 . 2022.
4. Do některých zájmových kroužků pro II. pololetí se mohou přihlásit noví zájemci - vždy po domluvě s vedoucím kroužku. Nové   přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do
3. 2. 2022 vedoucím kroužku nebo v kanceláři školy.                                                                       
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo
v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín
placení kroužků za II. pololetí - nejpozději do 11. 2. 2022. Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm.
kroužku. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet.
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná,
za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.
9. Upozorňujeme zákonné zástupce, že v zájmových kroužcích dochází ke kontaktu s žáky z jiných tříd a ročníků. 
Změny v termínech vyhrazeny.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP