4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁJMOVÁ ČINNOST

KAPITOLY

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

 A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2022 - 2023    

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2022 - 2023 - I. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 19. 9. 2022  dle rozpisu - otevřené
 Název kroužkuDen ČasVariabilní symbolMísto konáníPočet lekcíCelková cena za I. pololetíVedoucí ZK
1Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. roč.ST14.00 - 15.00330 01TV 14700,-Mgr. Novák
2Judo 1ST13.30 - 14.30330 02m. TV14700,-Mgr. Dědeček
3Judo 2ST14.30 - 15.30330 03m. TV14700,-Mgr. Dědeček
4E - Twinning (Erasmus) 6. - 9. roč.Po13.40 - 14.40330 04uč. Dě
1.48
16800,-Mgr. Vavřincová
6Mladý zdravotník pro 1. stupeňÚT13.30 - 14.30330 06po domluvě18900Bc. Vachalovská
8Robotika a programování 4. - 7. roč.ČT14.00 - 15.00330 08po domluvě15750,-Mgr. Šmerdová
10Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. C
ST14.00 - 15.00330 10po domluvě18900,-Mgr. Šmerdová
11Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. A
ČT14.30 - 15.30330 11po domluvě18900,-Mgr. Kurcová
12Příprava na přijímací zkoušky - ČJ a L
1.11. 2022 - 31. 3. 2023 - 9. B
ST14.30 - 15.30330 12po domluvě18900,-Mgr. Nováková
13Příprava na přijímací zkoušky - M  1.11.2022 - 31. 3. 2023 - 9. ročníkpo domluvě330 13po domluvě18900,-Mgr. Starove
14Příprava na přijímací zkoušky - M  1.11.2022 - 31. 3. 2023 - 9. ročníkpo domluvě330 14po domluvě18900,-Mgr. Bošková

1. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
2. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 14. 9. 2022 (tiskopis je na www stránkách školy nebo u třídního učitele).
3. Do 16 . 9. 2022 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků. Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
4. Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 19. 9. 2022 - dle rozpisu.
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín placení kroužků za I. pololetí -  do 18. 9. 2022 (neplatí pro přípravu na přijímací zkoušky). Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm. kroužku na 1. lekci. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet.
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná, za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP