4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

  

 


 

ALERGENY

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena  1169/2011 EU článek 21 ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. Označení alergenů je pouze informační požadavek.


 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

26. 1. 2021

 Školní jídelna informuje:

1. Od 1. 2. 2021 se nadále bude vařit pouze jeden oběd.

2. Žáci 1. a 2. tříd, kteří hradí obědy inkasem, mají obědy od 1. 2. 2021 automaticky přihlášené.

3. Žáci na prezenční výuce konzumují obědy výhradě ve školní jídelně.

4. Žáci 3. až 9. tříd si musí obědy přihlásit sami. Přihlášení obědů a změny na www.strava.cz nebo telefonicky.

5. Odběr obědů do jídlonosičů - pouze žáci na distanční výuce a žáci na prezenční výuce první den nemoci.

14. 1. 2021

Školní jídelna upozorňuje všechny strávníky odebírající obědy do jídlonosičů:

1. Vstup do budovy školy je zakázán osobám, kterým byla nařízena karanténa, prodělávají onemocnění COVID 19 nebo vykazují známky infekčního onemocnění.

2. Osoby vstupující do školní jídelny musí vždy používat ochranu úst a nosu, po vstupu si dezinfikovat ruce.

Děkujeme, že dodržujete vládní protiepidemická opatření a pomáháte tím chránit zdraví žáků a zaměstnanců školy

 

7. 1. 2021

Školní jídelna informuje, že od pátku 8. 1. 2021 se do odvolání bude vařit pouze jeden druh jídla, a to jídlo č. 1. Důvodem opatření je personální omezení školní jídelny. Pokud si strávníci již navolili  oběd č. 2, mají nyní automaticky oběd č. 1. Strávníci, kteří tento oběd nechtějí, si ho musí odhlásit na www.strava.cz nebo telefonicky.

16.12. 2020:

1. Z důvodu uzavření školy školní jídelna ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nevaří. Obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

2. Obnovení provozu školní jídelny předpokládáme dne 4. 1. 2021. Od 4. 1. 2021 mají všichni strávníci hradící stravné inkasem  obědy automaticky přihlášené.

3.Pokud strávníci oběd/y nebudou od 4. 1. 2021 chtít, musí si je sami odhlásit na www.strava.cz.

4. Výdej obědů od 4. 1. 2021 - aktualizace:

  • 11.00 - 11.30 - cizí strávníci
  • 12.00- 13.00 - žáci na prezenční výuce
  • 13.00 - 14.30 - žáci na distanční výuce a žáci na prezenční výuce pouze 1. den nemoci

Mimo stanovenou dobu nebude oběd nikomu vydán.

Upozornění - v návaznosti na vládní protiepidemická opatření může dojít ke změně v organizaci výdeje obědů. Sledujte, prosím, aktuální informace. 


26. 11. 2020

Provoz školní jídelny od 30. 11. 2020:

Splatnost inkasní zálohy na prosinec je 23. 11. 2020.

Výdej obědů do jídlonosičů

  • 11.00 - 11.30 hod. - cizí strávníci
  • 14.00 - 14.30 hod. - žáci na distanční výuce a žáci na prezenční výuce pouze 1. den nemoci
  • žáci 6. až 8. tříd (rotační výuka) nemají obědy automaticky přihlášené, obědy si musí sami přihásit na www. strava.cz nebo telefonicky 

Mimo výdejní dobu nebude nikomu oběd vydán a oběd propadá bez náhrady. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Výdej obědů pro žáky v prezenční výuce - prezenční stravování

  • žáci 1. stupně a žáci 9. tříd mají obědy od 30. 11. 2020 automaticky přihlášené
  • výdej obědů - 11. 40 - 14.00 hod.
  • žáci v prezenční výuce oběd konzumují výhradně ve školní jídelně

Školní jídelna informuje: 

1. V době distanční výuky od 14. 10 do 23. 10. 2020 mají žáci nárok na dotovaný oběd.

2. Oběd si mohou žáci/zákonní zástupci odebrat do jídlonosičů v čase 12.00 - 14.00 hod.

3. Pokud žáci/zákonní zástupci nevyužijí vyzvednutí oběda do jídlonosičů, oběd si musí odhlásit.

4. V době distanční výuky vaří školní jídelna i pro cizí strávníky. Výdej obědů pro cizí strávníky - 11.00 - 11.30 hod.

5. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů dodržujte stanovená protiepidemická opatření, u výdejního okénka dodržujte rozestupy. Respektujte pokyny dohlížejících pracovníků.

6. V jiný čas, než je pro jednotlivé skupiny strávníků stanoveno, nebude oběd vydán.

7. Obědy se nevydávají do skleněných nádob.

8. AKTUALIZACE (15.10.2020) - od 16.10. 2020 je změna jídelníčku a s platností do 31. 10. 2020 se vaří pouze oběd č. 1. Kdo měl na pátek 16. 10. 2020 původně přihlášený oběd č. 2, má tento oběd automaticky přehlášený na oběd č. 1. Pokud oběd č. 1 strávník nechce, odhlásí si oběd na stránkách www. strava.cz nebo telefonicky.   


 14. 9. 2020 

Školní jídelna opakovaně informuje a připomíná, že výdej obědů do jídlonosičů první den neplánované nemoci žáka probíhá pouze v čase 11.00 - 11.30 hod. V pozdějším čase nebude oběd vydán!

Děkujeme za pochopení. 

 

 


3. 4. 2020

Školní jídelna oznamuje všem strávníkům, že od 1. 5. 2020 dochází ke zvýšení cen obědů:

 

KategorieCena od 1. 5. 2020
Žáci 7 - 10 let29,- Kč
Žáci 11 - 14 let31,- Kč
Žáci 15 - 18 let33,- Kč
Zaměstnanci37,- Kč
Cizí strávníci75,- Kč

 


 

6. 6. 2018 

Informace pro strávníky, kteří hradí stravné inkasem ze sporožirových účtů

Česká spořitelna ruší sběrné účty. Proto strávníci, kteří hradí stravné inkasem  ze sporožirových účtů, musí provést zrušení povolení k inkasu na sběrný účet č. 100181531/0800 a zadat povolení k inkasu na č. účtu 1063001021/5500 se splatností od 1. 9. 2018. Změnu povolení k inkasu provedou strávníci pouze ve své spořitelně. Stávající strávníci nemusí podávat novou přihlášku ke stravování, neboť školní jídelna má již jejich účty evidované. Důležité je dodržet u nového povolení k inkasu na č. účtu 1063001021/5500 splatnost až od 1. 9. 2018, neboť v červenci 2018 přijdou přeplatky za červen „sporožirovým strávníkům“ ještě na staré číslo sběrného účtu.


                                                                                        .

11. 11. 2017

1. Vzhledem k tomu, že narůstá počet případů,  kdy žáci nemají při výdeji oběda Plzeňskou kartu nebo čip, opakovaně na tuto povinnost upozorňujeme. 

Všichni strávníci musí mít k výdeji oběda Plzeňskou kartu nebo čip. 

2. Žák (strávník), který má platby obědů prováděné z pravidelného inkasa, má obědy automaticky přihlášené  na každý následující měsíc. Pokud nedojde ze strany žáka (strávníka) nebo jeho zákonného zástupce ke změně, má automaticky přihlášený oběd číslo 1.

3. Žák (strávník), který má platby obědů prováděné opakovaně složenkou, příkazem z účtu nebo dodatečně z neuhrazeného inkasa, si musí obědy na další měsíc přihlásit sám. Přihlašování se provádí buď přes internet nebo telefonicky u vedoucí jídelny.

Děkujeme za dodržování pravidel pro strávníky.

 


 
14 .10.  2020

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP