4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.

Název 

4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
  • zajištění zařízení školního stravování (jídelna) pro žáky a zaměstnance školy a pro žáky a zaměstnance ostatních škol
  • výchova a rozvoj talentované mládeže
  • zajištění provozu školního klubu

Doplňková činnost

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovací listina

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu  

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontakty

5.

Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení

Školní jídelna - platby

Školní družina - platby

6

IČO

49 777 530

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 49 777 530

8.

Dokumenty

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program 4. ZŠ

Zřizovací listina 

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10.

Příjem podání a podnětů

Kontakty

Informace k základnímu nebo předškolnímu vzdělávání: Ministerstvo vnitra

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování 

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

11.2 Vydané právní předpisy:

Nevydáváme úřední předpisy.

12

Úhrady za poskytování informací

 

12. 1

Sazebník úhrad za poskytování informací

12. 2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Dosud nebylo řešeno

13.

Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP