4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Povinně zveřejňované informace

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Oficiální název

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základní účel zřízení - poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně
  • zajištění zařízení školního stravování (jídelna) pro žáky a zaměstnance školy a pro žáky a zaměstnance ostatních škol
  • výchova a rozvoj talentované mládeže
  • zajištění provozu školního klubu

Doplňková činnost

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

Zřizovací listina

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu  

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

5.

Platby

Bankovní spojení

Školní jídelna - platby

Školní družina - platby

6

Identifikační číslo organizace (IČO)

49 777 530

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 49 777 530

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

 

Údaje o rozpočtu

Školní vzdělávací program 4. ZŠ

Zřizovací listina 

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí)

  • poštou
  • osobně

do 15 dnů ode dne doručení

12.

Formuláře

Lze vyzvednout osobně v kanceláři ředitelky školy nebo stáhnou na: Formuláře ke stažení 

Žádost o přijetí do ZŠ (přestup na 4. ZŠ)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy)

Přihláška ke stravování

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k povinné školní docházce 

Zápis do základní školy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky 

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD

Vyhláška č. 107/2005 Sb, o školním stravování 

15

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP