4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020 - INFORMACE

V návaznosti na usnesení Vlády České republik ze dne 26. 10. 2020 ředitelka školy informuje:

1. Od 2. 11. 2020 bude distanční výuka pokračovat ve všech třídách 1. a 2. stupně.

2. Školní družina nebude v provozu.

3.  Činnost všech zájmových kroužků (včetně kroužků jiných organizací) je nadále zastavena. 

4. Školní jídelna umožňuje pro žáky na distanční výuce odběr obědů do jídlonosičů. Více informací na -  https://zs4.plzen.eu/nase-skola/aktuality-18/skolni-jidelna-informace-pro-stravniky-1.aspx

5. Distanční výuka  - organizace 

 • komunikace s žáky/rodiči bude zajištěna výhradně přes  ŠkoluOnLine – modul Výuka – Úkoly – Domácí úkoly a modul Komunikace
 • úkoly, výkladové texty, prezentace, videa apod. budou vkládány  do ŠOL dle rozvrhu distanční výuky
 • četnost zadávání úkolů

1. stupeň 

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ (dle umístění hodiny v rozvrhu, vždy 1x na začátku týdne a pak v druhé části týdne)
 • 1x týdně  - PRV, VL, PŘ, INF 
 • HV, VV,  PČ -  1 x za měsíc
 • TV, SP I - nebudou zadávány 

 2. stupeň

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ (dle umístění hodiny v rozvrhu, vždy 1x na začátku týdne a pak v druhé části týdne)
 • 1x týdně  - NJ, F, D, CH, PŘ, Z, OV, ORV, INF, IDT,  CM, SM (vždy v 1. hodině týdne)
 • HV, VV, , PČ, PV - 1 x za měsíc
 • TV, SP II, FP, CHP  - nebudou zadávány 

 • vyučující budou  pravidelně realizovat i on -line výuku v reálném čase podle rozvrhu a třídnické hodiny (2. stupeň), a to v MS Teams  - videokonference s výukovým zaměřením
 • o konání  videokonferencí budou žáci/zákonní zástupci informováni prostřednictvím ŠOL - rozvrh žáka
 • termín splnění úkolu – termín stanovuje vždy vyučující, pokud učitel nestanoví jinak, žák úkol splní (dle pokynu učitele odevzdá)  do dalšího zadání, po  této době může být úkol považován za nesplněný/neodevzdaný 
 • pro žáky, kteří nemají počítač a internet, budou materiály v tištěné podobě zakládány do desek umístěných v hale školy, desky budou zároveň sloužit k odevzdávání úkolů; úkoly budou do desek vkládány vždy 2 x týdně v PO a ST do 13.00 hod., vyzvednutí si žák/zákonný zástupce zajistí sám tak, aby měl všechny úkoly splněny dle předchozího bodu

   

6.  Telefonické konzultace učitelů pro žáky/zákonné zástupce

 • k vysvětlení probírané látky, konzultaci k zadanému úkolu, k řešení třídnikých záležitostí, k řešení technických problémů s připojením lze využít  telefonické konzultace
 • telefonickou konzultaci je nutné s vyučujícícím předem dohodnout, nejlépe prostřednictvím emailu
 • v jiných časech nebudou telefonické konzultace vyučujících poskytovány

7. Emailová komunikace

8.  Distanční výuka - obecné informace

 • distanční výuka je podle § 184 školského zákona povinná, všichni žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem
 • pokud se žák nemůže z důvodu nemoci distanční výuky účastnit, musí být v souladu se školním řádem omluven 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP