4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁPISY DO 1. TŘÍD 2022 - 2023

Forma zápisů

1. Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace - více na https://zs4.plzen.eu/pro-rodice/zapisy-do-1-trid/chap_191097/zapisy-do-1-trid-2022-2023.aspx . Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě k zápisu zaregistrovat, nabízíme registraci po telefonu - tel. 378 028 354.

2. Vzhledem k vývoji epidemické situace předpokládáme organizaci zápisů tradičním způsobem, tzn. s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis do 1. tříd  pro školní rok 2022 -  2023 se bude konat:

v pondělí - 4. 4. 2022 - 14.00 - 18.00

ve úterý - 5. 4. 2022 - 14.00 - 18.00

Průběh zápisů

3. V stanovený čas (dle registrace) se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy. Zápis má dvě části:

a) Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky - viz přiložená žádost. Při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné právnické osoby
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b) Motivační část zápisu

 • neformální rozhovor dítěte a pedagoga
 • maximální doba trvání 20 minut
 • cílem je motivovat dítě pro školní docházku a seznámit ho s prostředím školy
 • orientačně zjišťujeme - znalost barev, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientaci v elementárních počtech a představu o čísle - viz příloha Desatero pro rodiče

Po celou dobu přítomnosti ve škole je nutné dodržovat aktuálně platná protiepidemická opatření.

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP