4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Matematické zaměření

Matematicko-přírodovědné zaměření je určené pro žáky s velmi dobrým prospěchem, trvalým zájmem o matematiku, informatiku, přírodovědné a technické předměty, žáky aktivní, kteří chtějí rozvíjet své nadání a schopnosti. Výuka v jednotlivých volitelných předmětech klade důraz na rozvoj logického myšlení, řešení problémových úloh, experimentování, provádění praktických pokusů a práci s informacemi.

            Tradice tříd s rozšířenou výukou matematiky na naší škole sahá do roku 1995. Žáci těchto tříd (skupin) dosahují velmi dobrých studijních výsledků a zpravidla pokračují ve studiu na gymnáziích a středních odborných školách.

 

Volitelné předměty

Ročník

 

 

6.

7.

8.

9.

Celkem

 

Matematicko-přírodovědné zaměření

Seminář z matematiky

1

1

1

0

3

Fyzikální praktika

0

0

0

1

1

Informační a digitální technologie

0

1

0

1

2

Chemická praktika

0

0

1

1

2

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP