4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Jazykové zaměření

Jazykové zaměření navazuje na koncepci tříd s rozšířenou jazykovou výukou na I. stupni. Přednostně je proto určeno pro žáky těchto tříd, kteří postupují na II. stupeň a chtějí své jazykové znalosti dále prohlubovat. Zaměření mohou volit ale i další žáci, kteří mají výborné studijní výsledky z  jazykové výuky a  vykazují trvalý zájem o studium jazyků. V učebním plánu mají žáci již od 6.. ročníku zařazenou výuku dvou cizích jazyků, a to jazyka německého a anglického. Časová dotace těchto předmětů je oproti ostatním třídám navýšena. Součástí výuky jsou i intenzivní jazykové kurzy, popřípadě výezdy do zahraničí. Jazykové zaměření nabízíme nově od školního roku 2020/2021.

 

Volitelné předměty
Ročník
 
 
6.
7.
8.
9.
Celkem
 
Jazykové zaměření

Konverzace v německém jazyce

11114
Konverzace v anglickém jazyce
0
1
1
1
3
Informační a digitální technologie 00011

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP