4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

UČEBNÍ PLÁNY

 

UČEBNÍ PLÁN 1.- 9. ročník

 

ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem I. st.

6.

7.

8.

9.

Celkem II. st.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST

NÁZEV PŘEDMĚTU

ČASOVÁ DOTACE

JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK a LITERATURA

9

9

9

8

8

43

4

4

4

5

17

ANGLICKÝ JAZYK

1

1

3

3

3

11

3

3

3

3

12

NĚMECKÝ JAZYK

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA

4

5

5

4

4

22

4

4

4

5

17

INFORMAČNÍ a KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMATIKA

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

2

ČLOVĚK a JEHO SVĚT

PRVOUKA

2

2

2

0

0

6

 

 

 

 

 

VLASTIVĚDA

0

0

0

2

2

4

 

 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA

0

0

0

1

2

3

 

 

 

 

 

ČLOVĚK a SPOLEČNOST

DĚJEPIS

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

OBČANSKÁ VYCHOVA

 

 

 

 

 

 

0

0

1

1

2

 

OBČANSKORODINNÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

 

 

1

2

0

0

3

ČLOVĚK a PŘÍRODA

FYZIKA

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

7

CHEMIE

 

 

 

 

 

 

0

0

2

2

4

PŘÍRODOPIS

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1

7

ZEMĚPIS

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

UMĚNÍ KULTURA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1

1

1

2

2

7

2

1

2

1

6

ČLOVĚK a ZDRAVÍ

TĚLESNÁ VÝCHOVA

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

ČLOVĚK a SVĚT PRÁCE

PRACOVNÍ VÝCHOVA

1

1

1

1

1

5

1

0

1

1

3

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - ZAMĚŘENÍ

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

8

CELKEM ČASOVÁ DOTACE ROČNÍKU

21

22

24

25

26

118

28

30

32

32

122

 

Ve školním roce 2021/2022 platné pro 1. až 5. ročník třídy bez rozšířené výuky a třídy 2. stupně.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP