4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

UČEBNÍ PLÁNY

UČEBNÍ PLÁN 1.- 9. ročník
(běžné třídy na 1. stupni)
 ROČNÍK 
1.2.3.4.5.Celkem I. st.Z toho z DH6.7.8.9.Celkem II. st.Z toho  DH
VZDĚLÁVACÍ OBLASTNÁZEV PŘEDMĚTUČASOVÁ DOTACE
JAZYK a JAZYKOVÁ KOMUNIKACEČESKÝ JAZYK a LITERATURA9998843104445172
ANGLICKÝ JAZYK113331123333120
NĚMECKÝ JAZYK      0 22260
MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACEMATEMATIKA455442224445172
INFORMATIKAINFORMATIKA0001120111140
ČLOVĚK a JEHO SVĚTPRVOUKA2220062     0
VLASTIVĚDA000224     
PŘÍRODOVĚDA000123    
ČLOVĚK a SPOLEČNOSTDĚJEPIS      0222280
OBČANSKÁ VYCHOVA      00112
ČLOVĚK a PŘÍRODAFYZIKA      0222176
CHEMIE      00224
PŘÍRODOPIS      22217
ZEMĚPIS      22228
UMĚNÍ KULTURAHUDEBNÍ VÝCHOVA1111150111140
VÝTVARNÁ VÝCHOVA11122721115
ČLOVĚK a ZDRAVÍTĚLESNÁ VÝCHOVA22222100222280
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ      011  20
ČLOVĚK a SVĚT PRÁCEPRACOVNÍ VÝCHOVA1111150101130
VOLITELNÉ PŘEDMĚTYVOLITELNÉ PŘEDMĚTY - ZAMĚŘENÍ      0222288
CELKEM ČASOVÁ DOTACE ROČNÍKU2122242526118162929323212218

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP