ZÁJMOVÁ ČINNOST

Zájmové kroužky -doplňková činnost školy

4. základní škola nabízí svým žákům dva typy zájmových kroužků. Dále lze docházet do zájmových aktivit, které probíhají v budově školy, ale organizují je jiné organizace.

A) Zájmové kroužky organizované školou v rámci doplňkové činnosti 2020 - 2021

    Zveřejňujeme seznam otevřených zájmových kroužků, další kroužky se pro nedostatek zájemců neotvírají.

   ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ROK 2020 - 2021 - I. POLOLETÍ -  4. ZŠ
od 21. 9. 2020  dle rozpisu
 Název kroužkuDen ČasVariabilní symbolMísto konáníPočet lekcíCelková cena za I. pololetíVedoucí ZK
1.Stolní tenis /Sportovní hry 6. - 9. tř.14.00 - 15.00330 01TV14630,-Mgr. Novák
2.Judo - začátečníci a pokročilíST13.30 - 14.30330 04m. TV15675,-Mgr. Dědeček
3.Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL 
9.11. 2020 - 2. 4. 2021 - 9. A 
on line - dle domluvy330 07distančně - MS Teams, ŠOL17765,-Mgr. Korcová
4. Příprava na přijímací zkoušky - ČJaL
9.11. 2020 - 2. 4. 2021 - 9. B, C
on line - dle domluvy330 08distančně - MS Teams, ŠOL17765,-Mgr. Kurcová
5. Příprava na přijímací zkoušky - M - 9. A, B, C -
9.11. 2020 - 2. 4. 2021
on line - dle domluvy330 10 distančně - MS Teams, ŠOL 17 765,- Mgr. Bošková
         

1. Každý žák se může přihlásit do libovolného počtu kroužků.
2. Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 14. 9. 2020
(tiskopis je na www stránkách školy nebo u třídního učitele).
3. Do 15 . 9. 2020 bude zveřejněn přehled otevřených kroužků. Kroužek může být otevřen při minimálním počtu 10 uchazečů.
4.
Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 21. 9. 2020 -
dle rozpisu.
5. Placení kroužků: na účet školy 102 300 6928/5500 (Raiffeisen bank) ve stanovené výši, var. symbol - viz číslo v tabulce,  specifický symbol - datum narození dítěte (vzor 23 05 2005).
6. Termín
placení kroužků za I. pololetí - od 7. 9. do 18. 9. 2020 (neplatí pro přípravu na přijímací zkoušky). Doklad o zaplacení předložit  vedoucímu zájm.
kroužku na 1. lekci. Bez zaplacení nemůže žák na zájmový kroužek docházet. )
7. Do kroužků je možné přicházet i ze školní družiny a vracet se zpět do družiny.
8. Přihláška je závazná, po přihlášení žáka do kroužku je jeho docházka do jednotlivých lekcí povinná, za nevyčerpané lekce se peníze nevrací.
9. Upozorňujeme zákonné zástupce, že v zájmových kroužcích dochází ke kontaktu s žáky z jiných tříd a ročníků. 

Změny v termínech vyhrazeny.

 

 

Zájmové kroužky školní družiny

B) Zájmové kroužky organizované školou v rámci činnosti školní družiny:

 
 ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
2020 - 2021 - 4. ZŠ
Název kroužkuDen ČasVedoucí ZK
Barvínek 1 (pro 1. tř.)PO15.00 - 17.00p. H. Švarcová
Dovedné ruce (od 3. tř.)PO15.00 - 17.00p. M. Tupá
PC hrátky 1 (od 2. tř.)PO15.00 - 17.00sl. Ž. Kortusová
Fotbálek (od 1. tř.)PO15.00 - 17.00sl. K. Jílková
Dramatický (od 2. tř.)ÚT15.00 - 17.00p. J. Valentová
Deskové a další hry (od 1. tř)ÚT15.00 - 17.00sl. Ž. Kortusová
Míčovky (od 1. tř.)ÚT15.00 - 17.00sl. K. Jílková
Aerobic I. ( pro 1. tř.)ST15.00 - 16.00p. M. Tupá, p. H. Švarcová
Aerobic II (od 2. tř.)ST16.00 - 17.00p. M. Tupá, p. H. Švarcová
PC hrátky 2 (od 3. tř.)ST15.00 - 17.00sl. Ž. Kortusová
Sportovní hry - florbal(od 1. tř.)ST15.00 - 17.00p. J.Pídová
sl. K. Jílková
Malý zahradníčekČT15.00 - 17.00sl. M. Krátká
Malířák (od 2. tř.)ČT15.00 - 17.00sl. Ž. Kortusová
Barvínek 2 (pro 2. tř.)ČT15.00 - 17.00p. H. Švarcová

 

Zájmové kroužky jsou hrazeny v rámci platby za školní družinu - viz www.zs4.plzen.eu/nase-skola/skolni-druzina-a-klub/uplata-za-skolske-sluzby/uplata-za-skolske-sluzby.aspx

Zájmové aktivity jiné organizace

C) Zájmová činnost jiných organizací v budově školy:

  ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI JINÉ ORGANIZACE
Název kroužkuDen ČasOrganizaceKontaktní osoba
GymnastikaČT17.00 - 18.00Gymnastika pro děti739 970 279
Florbal

ÚT

ČT

16.00 - 17.00

16.15 - 17.15

Florbalová akademie Plzeňmatoushrdlicka@seznam.cz
Veselá věda  Veselá vědawww.veselaveda.cz
Taneční škola SPIRIT ST 15.30 - 16.30SPIRIT DANCE734 600 706
Lehká atletikaPO
PO
ST
17.45 -18.45
17.00 - 18.30
17.00 - 18.00
p. Helena Vinařová - viz letákhelenavinar@seznam.cz
777 260 890
Změny v termínech vyhrazeny.