4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2016 vstupila v platnost novela školského zákona, konkrétně § 16, 16a, 16b a § 19, která se týká vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Novela školského zákona, především § 16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou nebo školským zařízením.

Na výše zmiňovanou novelu školského zákona navazuje novela Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Další informace a odpovědi na nejčastější otázky najdete na stránkách MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/vzdelavani/spolecne-vzdelavani-1

 
Design by SITMP