4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce pro 1. stupeňMgr. Jana Miková
Telefonní kontakt378 028 353
Emailmikovaja@zs4.plzen-edu.cz
Konzultační hodinyúterý 15.30 - 16.30 hod. nebo dle domluvy
Kabinet1.24 - I. patro
Informační materiály  nástěnka II. patro - střed

 

Výchovný poradce pro 2. stupeňMgr. Dana Krausová
Telefonní kontakt378 028 378
Emailkrausovada@zs4.plzen-edu.cz
Konzultační hodiny dle domluvy
Kabinet2.21 -II. patro
Informační materiály  nástěnka II. patro - střed

S čím Vám může pomoci - činnost výchovného poradce 

 • konzultace k zajištění péče o žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • identifikace, vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují pozornost
 • příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • spolupráce při přípravě plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) pro žáky s potřebou podpůrných opatření 1. stupně
 • spolupráce se školským poradenským zařízením  (PPP, SPC) - zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání žáků
 • koordinace poskytování poradenských služeb žákům
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - spolupráce při přípravě individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • koordinace vzdělávacích opatření a služeb

Postup školy a zákonných zástupců při identifikaci vzdělávacích nebo výchovných obtíží žáka

 1. navázat vzájemný kontakt - dohodnout osobní jednání
 2. konzultovat obtíže dítěte - s třídním učitelem, vyučujícím, výchovným poradcem
 3. spolupracovat při přípravě opatření - individualizovaná pomoc učitele, příprava PLPP
 4. postupovat podle dohodnutých podpůrných opatření ve škole i při domácí přípravě -práce s žákem podle PLPP - 3měsíce
 5. vyhodnotit účinnost opatření a navrhnout další postup, v případě neúčinnosti předchozích opatření
 6. doporučit návštěvu školského poradenského zařízení
 7. připravit podklady pro vyšetření žáka v PPP nebo SPC
 8. pracovat s žákem podle závěrů a doporučení odborného vyšetření 

  Postup v případě vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení 

 •  zákonný zástupce vyplní tiskopis Konzultace a Sdělení rodičů, tiskopisy odevzdá ( tř. učiteli, výchovné poradkyni nebo pracovnici PPP)
 • škola vyplní tiskopis Sdělení školy a předá jej pracovnici PPP
 • zákonnému zástupci a žákovi je oznámen termín vyšetření
 • ve stanoveném  termínu je  žák vyšetřen přímo v budově školy nebo v PPP (po domluvě s rodiči)
 • zákonný zástupce je seznámen s výsledky vyšetření přímo v budově školy nebo v PPP
 • PPP vypracuje písemnou zprávu
 • zákonný zástupce si zprávu osobně vyzvedne u pracovnice PPP (zpráva není zasílána poštou)
 • PPP zasílá škole Doporučení podpůrných opatření žáka
 • v případě nároku a zájmu o vzdělávání podle IVP vyplní zákonný zástupce Žádost o povolení vzdělávání podle IVP a žádost doručí  na ředitelství školy

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

 • adresa: Částkova 78, Plzeň
 • telefon: 377 468 127 nebo 377 468 111
 • nabídka pro rodiče: zjištění  a druh nadání (IQ), konzultace při volbě nejvhodnějšího učebního nebo studijního oboru, vyhledávání nadaných dětí a práce s nimi, zjišťování příčin školních obtíží a obtíží v chování dětí, poradenství při zmírňování obtíží 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP