4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

METODIK PREVENCE

Metodik prevenceMgr. Jarmila Smiková
Telefonní kontakt378 028 356
Emailsmikovaja@zs4.plzen-edu.cz
Konzultační hodinyúterý 15.30 - 16.30 hod. nebo dle domluvy
Kabinet2.27 - II. patro
Informační materiály  nástěnka II. patro - střed

 

Činnost metodika prevence sociálně patologických jevů (MP)

  • vyhledávání žáků s rizikovým chováním a práce s nimi (záškoláctví, výukové problémy, šikana, agresivita, rasismus, xenofobie, vandalizmus, kriminalita, delikvence, užívání návykových látek, gambling, kyberšikana aj.)
  • prevence rizikového chování žáků
  • rozpoznání a zajištění včasné intervence u žáků ohrožených sociálně patologickými jevy (domácí násilí, týrání, zneužívání, ohrožování mravní výchovy, poruchy příjmu potravy apod.)
  • práce s třídními kolektivy
  • poskytování poradenských služeb a konzultací v oblasti prevence a výskytu sociálně patologických jevů žákům a jejich zákonným zástupcům
  • zprostředkování péče odpovídajícího odborného pracoviště (např. Střediska výchovné péče, OSPOD aj.)
  • příprava a organizace akcí preventivního programu školy (besedy, projektové dny, exkurze aj.)
  • spolupráce s organizacemi, které se věnují preventivním programům
  • spolupráce se zákonnými zástupci

 Užitečné odkazy  a materiály pro žáky a zákonné zástupce

http://www.rodicovskalinka.cz/

http://www.e-bezpeci.cz/

http://www.kpbi.cz/

http://www.respektuj18.cz/informace-pro-rodice/

https://www.nntb.cz/

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP