4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

PŘIJÍMÁNÍ NA 4. ZŠ

1. V souladu s 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 zákona č. 564/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav jsou na 4. základní školu přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu 4. základní školy (ÚMO Plzeň 1) a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

2. Škola přijímá i žáky  z jiných spádových oblastí, pokud  to umožňuje volná kapacita školy.

3. Jako bezbariérová škola můžeme přijmout i žáky s tělesným zdravotním postižením.

4. Zájemci o informace a o přijetí na 4. základní školu si mohou domluvit schůzku se zástupci ředitelky školy (viz kontakty) nebo navštívit školu ve dnech "otevřených dveří".

 

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP