4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Pro rodiče

PRO RODIČE – STÁLÉ INFORMACE

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

7. 11. 2014

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak…

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ

23. 10. 2014

Vážení návštěvníci školy, vstup do prostorů školy je možný pouze po předchozím nahlášení své přítomnosti ve vrátnici školy. Zde také, prosím, nahlaste…

Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP