4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

  1. Před vstupem do jídelny si strávník umyje ruce, z příborníku si vezme příbor a tác, chová se přiměřeně tiše a slušně, jak u výdejního okénka, tak i u stolu, nenechává po sobě na stole zbytky jídla nebo nádobí. 

  2. Při stravování se strávníci chovají  ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a neničí vybavení školní jídelny.

  3. Na rozlitou vodu či zbytky jídla na podlaze upozorní dohled v jídelně, který zajistí nápravu, aby nedošlo k případnému pádu či úrazu.

  4. Žáci se v jídelně zdražují jen po dobu nezbytnou ke konzumaci oběda.

  5. Úraz, nevolnost či jiné skutečnosti hlásí strávník dohledu.

  6. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti, kromě ovoce a baleného pečiva.

  7. Je zakázáno čepovat nápoje do plastových lahví.

  8. Ze školní jídelny je zakázáno vynášet nádobí.

  9. Problémy, připomínky k pokrmům, technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.

  10. Přítomnost alergenů v připraveném pokrmu je vyznačena na jídelním lístku, na přecitlivělost jednotlivých strávníků jídelna nebere zřetel, tuto skutečnost si každý strávník musí ohlídat sám.

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP