4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Studium na SŠ

Termín podání přihlášek

Termín konání jednotné zkoušky

Přijímací řízení  - (zkoušky, pohovory) pokud se na škole konají

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 

Do 30. 11. 2023

nekoná se

 

2. 1. až 31. 1. 2024

5. 2. - 15. 2. 2024

Konzervatoř

Do 30. 11. 2023

nekoná se

15.1. až 31. 1. 2024

5. 2. – 15. 2. 2024

 

Gymnázia se sportovní přípravou - 4 letá

Do 30. 11. 2023

 12. 4. 2024

15. 4. 2024

2. 1. - 15. 2. 2024 - talentová zkouška

 

Řádné studium čtyřleté maturitní

Do 1. 3. 2024

 12. 4. 2024

15. 4. 2024

12. – 28. 4. 2024

(stanoví ředitel školy)

 

nejpozději do 28. 4. 2024

Řádné studium čtyřleté nematuritní

Do 1. 3. 2024

nekoná se 

22. 4. – 30. 4. 2024

(pokud je zkouška stanovena)

 

Řádné studium – víceletá gymnázia

Do 1. 3. 2024

16. 4. 2024

17. 4. 2024

12. – 28. 4. 2024

(stanoví ředitel školy)

 

nejpozději do 

28. 4. 2024

 

 
 
Design by SITMP