4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Provoz školy (škola otevřena pro žáky)  6.00 - 17.00 hod.
Vyučování (viz časový rozvrh vyučování)  8.00 - 16.15 hod.
Zájmové kroužky -doplňková činnost (viz přehled zájmových kroužků) od 13.00 hod.
Školní družina - ranní (příchod do 7.15 hod.)  6.00 -  9.00 hod.
Školní družina - odpolední 11.40 - 17.00 hod.
Školní družina - kroužky (viz ŠD - zájmové kroužky) od 15.00 hod.
Výdej obědů (pro žáky) 11.45 - 14.00 hod.
Výdej obědů (cizí strávníci) 11.30 - 11. 45 hod.
 
 
Design by SITMP