INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna informuje:

1. Z důvodu uzavření školy školní jídelna ve dnech 21. a 22. 12. 2020 nevaří. Obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

2. Obnovení provozu školní jídelny předpokládáme dne 4. 1. 2021. Od 4. 1. 2021 mají všichni strávníci hradící stravné inkasem  obědy automaticky přihlášené.

3.Pokud strávníci oběd/y nebudou od 4. 1. 2021 chtít, musí si je sami odhlásit na www.strava.cz.

4. Předpokládaný výdej obědů od 4. 1. 2021 - aktualizováno:

Mimo stanovenou dobu nebude oběd nikomu vydán.

Upozornění - v návaznosti na vládní protiepidemická opatření může dojít ke změně v organizaci výdeje obědů. Sledujte, prosím, aktuální informace.