4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Akce 4. ročníků

4. C - MOBILNÍ PLANETÁRIUM

25. 3. 2024

V pondělí 25. 3. za námi do školy přijelo mobilní planetárium z hvězdárny v Rokycanech. Škoda, že bylo tolik dětí nemocných! Bylo…

4. C - OPĚT V ZOO

25. 3. 2024

V pátek 22. 4. jsme po dlouhé době navštívili zoologickou zahradu. Pan průvodce nás seznámil se zvířaty žijícími v naší volné přírodě…

4. C - MY S NAŠIMI KUŘATY

25. 3. 2024

Dřevěná skládanka

4. C - S BONIFÁCEM O VODĚ

25. 3. 2024

Ve čtvrtek 21. 3. náš navštívili zaměstnanci Plzeňské vodárny s cílem připomenout dětem význam šetření s vodou a názorně vysvětlit, jak se…

4. C - EXKURZE DO PRAHY

25. 3. 2024

14. 3. jsme navštívili Pražský hrad. Prohlédni jsem si jednotlivá nádvoří, prošli jsme celou katedrálu sv. Víta, viděli jsme Vladislavský sál, královský trůn i…

4. C - KRESLÍME POVĚSTI A POHÁDKY

25. 3. 2024

Ve vlastivědě i v hodinách českého jazyka jsme se seznámili s našimi nejznámějšími pověstmi. Vytvořili jsem si k nim společnou…

4. C - SKUPINOVÁ PRÁCE V PŘÍRODOVĚDĚ

7. 3. 2024

V rámci vyučovacích hodin přírodovědy se děti samostatně ve skupinkách seznamovaly s ekosystémy les, pole, louka, řeky a rybníky a…

4. C - ZAČÍNAJÍCÍ KUCHAŘI

7. 3. 2024

V hodině pracovní výchovy měly děti za úkol připravit pokrm studené kuchyně. Ve skupince se domluvily, zda to budou jednohubky nebo…

4. B - ÚNOR - UČIVO

27. 2. 2024

Český jazyk - slovesa, časování sloves, čtení s porozuměním, práce s textem, pády podstatných jmen, skloňování podst. jm. střední rod (vzory) …

4. B - LEDEN UČIVO

27. 2. 2024

Český jazyk - slovesa, časování sloves, čtení s porozuměním, práce s textem Matematika - písemné násobení dvojciferným činitelem, slovní úlohy …

4. B - PROSINEC - UČIVO

27. 2. 2024

Český jazyk - opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy, čtení s porozuměním, práce s textem Matematika - písemné násobení jednociferným činitelem,…

4. C - CO MÁME UMĚT V ÚNORU

15. 2. 2024

ČJ - máme za sebou opakování vyjmenovaných slov, doporučuji se k nim stále vracet. Věnujeme se slovním druhům - nyní jsou to slovesa,…

4. C - VYTVÁŘENÍ KRABIČEK

15. 2. 2024

 Takto se nám to povedlo :)             

4. C - PŘIPRAVUJEME SOUTĚŽ PANGEA

15. 2. 2024

15. 2. 24 - matematická soutěž Pangea - proběhla on-line a zúčastnily se jí všechny děti, které mají z matematiky na vysvědčení 1 a …

4. C - NEJRYCHLEJŠÍ PLAVCI

18. 1. 2024

Při posledním plavání se děti utkaly ve vyřazovacích rychlostních závodech. Nejrychlejší plavkyní naší třídy je Marta Duchková, dalšími borci…

1 | 2 | 3 | 4 Další
Design by SITMP