4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY K ORGANIZACI DISTANČNÍ VÝUKY OD 14. 10. 2020

 V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č  1022 ze dne 12. 10. 2020 ředitelka školy informuje:

1. V období od 14. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka všech tříd 1. a 2. stupně (tímto se ruší pravidla pro distanční výuku stanovená dne 9. 10. 2020 - tzv. střídavá výuka).

 2. Školní družina nebude v provozu.

3.  Činnost všech zájmových kroužků (včetně kroužků jiných organizací) je do odvolání zastavena. 

4. Distanční výuka  - organizace

 • komunikace s žáky/rodiči bude zajištěna výhradně přes  ŠkoluOnLine – modul Výuka – Úkoly – Domácí úkoly a modul Komunikace
 • úkoly budou zadávány průběžně, dle rozvrhu
 • četnost zadávání úkolů

1. stupeň 

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ (dle umístění hodiny v rozvrhu, vždy 1x na začátku týdne a pak v druhé části týdne)
 • 1x týdně  - PRV, VL, PŘ (vždy v 1. hodině týdne)
 • HV, VV, TV, SP I, PČ - nebudou zadávány 

2. stupeň

 • 2x týdně M, ČjaL, AJ (dle umístění hodiny v rozvrhu, vždy 1x na začátku týdne a pak v druhé části týdne)
 • 1x týdně  - NJ, F, D, CH, PŘ, Z, OV, ORV, INF, IDT,  CM, SM (vždy v 1. hodině týdne)
 • HV, VV, TV, SP II, SH, PČ, PV, CHP - nebudou zadávány 

 • někteří vyučující budou  realizovat  i on -line výuku v reálném čase podle rozvrhu nebo třídnické hodiny, a to v MS Teams  - videokonference
 • o konání  videokonferencí budou žáci/zákonní zástupci informováni prostřednictvím ŠOL - rozvrh žáka
 • termín splnění úkolu – pokud učitel nestanoví jiný termín, žák úkol splní (dle pokynu učitele odevzdá)  do dalšího zadání, po  této době může být úkol považován za nesplněný/neodevzdaný 
 • pro žáky, kteří nemají počítač a internet, budou materiály v tištěné podobě zakládány do desek umístěných v hale školy, desky budou zároveň sloužit k odevzdávání úkolů; úkoly budou do desek vkládány vždy 2 x týdně v PO a ST do 13.00 hod., vyzvednutí si žák/zákonný zástupce zajistí sám tak, aby měl všechny úkoly splněny dle předchozího bodu 

   

5.  Telefonické konzultační hodiny třídních učitelů pro žáky/zákonné zástupce

 • k vysvětlení probírané látky, konzultaci k zadanému úkolu, popřípadě k řešení třídnických záležitostí jsou určené telefonické konzultační hodiny
 • PO, ST - v čase 9.00 - 10.00 hod., 13.00 - 14.00 hod - na telefonních číslech - https://zs4.plzen.eu/nase-skola/kontakty/kontakty-24.aspx
 • v jiných časech nebudou telefonické konzultace poskytovány

6. Emailová komunikace

7.  Distanční výuka - obecné informace

 • distanční výuka je podle § 184 školského zákona povinná, všichni žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem
 • pokud se žák nemůže z důvodu nemoci distanční výuky účastnit, musí být v souladu se školním řádem omluven 

8. Volné dny - 26. a 27. 10. 2020, podzimní prázdniny - 28. - 30. 10. 2020

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP