4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022 - 2023

Školní rok 2022 - 2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Vyučování

Čtvrtek 1. 9. 2022

1. třídy - 8.30 - 10.00 hod.

 • od 8.30 hod. - slavnostní zahájení školní docházky  v jídelně školy (boční vchod)

2. - 9. třídy - 8.00 - 9.40 hod.

 •  zahájení školního roku, třídnické práce

Pátek 2.  9. 2022

1. třídy - 8.00 - 9.40 hod. -  seznamovací aktivity

2. - 9. třídy - 8.00 - 11.40 hod. - třídnické práce, od 5. 9. 2022 -  výuka dle rozvrhu

Školní družina, školní klub

od 1. 9. 2022 - 6.00 - 17.00 hod. - běžný provoz

 • pouze pro řádně přihlášené žáky
 • v den nástupu žáka do školní družiny je nutné předložit doklad o zaplacení úplaty za školní družinu
 • ve dnech 1. 9. - 5. 9. 2022 odevzdají žáci přehled docházky a odchodů ze ŠD (platí v případě, pokud nebyl přehled již odevzdán)

Školní jídelna

Úřední hodiny  o prázdninách - 26. 8. 2022 - 7.00 - 11. 00 hod., 29. 8. 2022 - 12.00 - 17.00 hod.

Výdej obědů 1. školní týden

1. 9. 2022 - výdej obědů pro žáky a zaměstnance - 9.40 - 12.00 hod., výdej obědů pro cizí strávníky  a první den nemoci dítěte- 12.00 - 12.30 hod.

2. 9. 2022 - výdej obědů pro žáky a zaměstnance - 11.45 - 14.00 hod., výdej obědů pro cizí strávníky a první den nemoci dítěte - 11.00 - 11.30 hod.

dále dle běžné provozní doby

Více informací na - https://zs4.plzen.eu/nase-skola/skolni-jidelna-11/skolni-jidelna-5.aspx

1. třídy

Organizace vyučování 1. týden

 • 1. 9. 2022 - 8.30 - 9.40 hod.
 • 2. 9. 2022 - 8.00 - 9.40 hod.
 • 5. 9. 2022 - 8.00 - 10.55 hod.
 • 6. 9. 2022 - 8.00 - 10.55 hod.
 • od 7. 9. 2022 - dle rozvrhu

Školní družina navazuje bezprostředně na zkrácené vyučování. Školní družina je pouze pro přihlášené žáky, kteří mají řádně zaplacený poplatek za školní družinu. 

Vstup zákonných zástupců (doprovodu) prvňáčků do budovy školy

 • dne 1. 9. 2022 bude doprovázejícím osobám umožněn vstup do budovy školy, do třídy  
 • ve dnech 2. až 6. 9. 2022 bude umožněn doprovázející osobě vstup  do prostoru šaten 
 • z důvodu zajištění bezpečnosti žáků žádáme doprovázející osoby prvňáčků, aby od  7. 9. 2022 nevstupovaly do budovy školy 

Třídní aktiv

 • 5. 9. 2022 od 16.30 hod. v kmenové třídě

Fotografování žáků 1. tříd

 • připravujeme
 • 3 ks/150,- Kč

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP