4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. 1. 2021

Informujeme o organizaci provozu školy od 4. 1. 2021:

Výuka

 • od 4. 1. 2021 se v povinné prezenční výuce vzdělávají  žáci 1. a 2. tříd
 • žáci 3. až 9. tříd se  vzdělávají povinně distančním způsobem 

Výuka 1. a 2. tříd

 • dle běžného rozvrhu - viz ŠOL
 • v homogenních skupinách
 • nebude  vyučován zpěv a tělesná výchova, sportovní příprava
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
 • podle možností  bude během pobytu žáků ve škole zařazován pobyt na čerstvém vzduchu 
 • probíhat bude pravidelné větrání učeben (přizpůsobte tomu oblečení žáků - mikina, svetr)

Výuka 3. až 9. třídy

Školní družina

 • pro přihlášené žáky 1. a 2. tříd
 • dle běžných provozních hodin - 6.00 - 17.00 hod.
 • homogenní skupiny

Školní jídelna

 • prezenční stravování pouze žáci 1. a 2. tříd - 12.00 - 13.00 hod.
 • výdej obědů do jídlonosičů pro žáky na distanční výuce - 13.00 - 14.30 hod.
 • výdej obědů - cizí strávníci - 11.00 - 11.30 hod.
 • žáci  mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

Individuální konzultace pro žáky na distanční  výuce

 • v případě potřeby  jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
 • konzultace jen po předchozí domluvě s učitelem
 • nutné dodržovat hygienická opatření

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy

 • vstup třetích osob do prostor školy  je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt těchto osob s osobami v prostorách školy
 • využívejte, prosím,  pro komunikaci se zaměstnanci školy přednostně emailovou a telefonickou komunikaci

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP