4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Náš nový předmět - vlastivěda

Zdraví vás čtvrťáci. Máme nový předmět  - vlastivědu. Budeme se učit o naší zemi. Nejdříve zeměpis, v 2. pololetí dějepis. Je to zábavné !

Design by SITMP