4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY

 

Úplata za školské služby

 

Úplatu za vzdělání a školské služby stanovuje dle § 123 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka 4. ZŠ Plzeň. Pro školní rok 2022/2023 je stanovena částka 200,-Kč na měsíc pro školní družinu  a školní klub (v částce je zahrnuta úhrada za ranní a odpolední ŠD,ŠK, kroužky ŠD, ŠK a akce pořádané ŠD, ŠK). Skládá se na účet školy:

Raiffeisenbank Plzeň            1023006928/5500

Jméno a příjmení dítěte:     (nezapomeňte uvést pro identifikaci)

Variabilní symbol :                31600

Specifický symbol:                datum narození dítěte (ve tvaru 20 05 2010)

V den nástupu do ŠD, ŠK předloží žák DOKLAD nebo DOBROZDÁNÍ o zaplacení vychovatelce ŠD, ŠK. Pokud nebude v den nástupu částka uhrazena, nebude žák do ŠD, ŠK přijat.

Částka se hradí ve výši 2000,-Kč na celý školní rok do 26. 8. 2022  

 

                

                                              

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP