4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání pro žáky 1. stupně 4. základní školy Plzeň, Kralovická 12, které organizuje během školního roku, v případě zájmu zákonných zástupců i v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka. Má dlouholetou tradici a umožňuje žákům účelně a efektivně využívat volný čas.

Školní družina tvoří přechod mezi vyučováním a pobytem doma, zabezpečuje pro žáky odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti, které může poskytnout i tělesně postiženým žákům, protože škola je bezbariérová.

Školní družina nabízí žákům:

 •  spontánní volnočasové aktivity
 •  pestrou zájmovou činnost - výtvarnou, hudební, pracovně technickou, sportovní aj.
 •  zájmové kroužky
 •  činnost nad běžný rámec – celodružinové akce, které se konají 1x měsíčně

 

Všechny činnosti školní družiny prostupují zásady a požadavky pedagogiky volného času:

 •  požadavek pedagogického ovlivňování volného času – smysluplná náplň, alternativní aktivity,  inspirativní prostředí
 •  požadavek dobrovolnosti – vhodná motivace, znalost a respektování potřeb a přání žáků
 •  požadavek aktivity – žáci se sami podílí na plánování, realizaci i hodnocení činnosti
 •  požadavek seberealizace – možnost každého jedince uplatnit své schopnosti a vlohy
 •  požadavek jednoty vyučování a výchovy mimo vyučování – spolupráce třídních učitelek a vychovatelek, vzájemné doplňování vyučování a výchovně vzdělávací práce specifickými prostředky

 

Charakteristika ŠD:

 •  nejvyšší povolený počet žáků: 500
 •  ŠD je součástí bezbariérové školy
 •  ŠD je rozdělena na oddělení, která využívají samostatné herny nebo třídy a herní prostory, určené pro hry ve skupinách

 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – školní družina 4. ZŠ Plzeň je v plném znění k nahlédnutí v 1. patře 4. ZŠ Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace a ve školní družině 4. ZŠ.

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP