4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Historie

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 5 a 6. 11. 2019

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 5 a 6. 11. 2019

23. 10. 2019

 Zveme všechny rodiče a prarodiče současných žáků k návštěvě školy. Dny otevřených dveří5. a 6. 11. 20191. až 5. hodinu.Během…

Co jsme se naučili v červnu

18. 6. 2019

ČJ - opakovali a procvičovali jsme shodu podmětu s přísudkem, cvičili interpunkci v souvětích, začali jsme se učit pravidla psaní přímé řeči,…

Náš školní výlet

18. 6. 2019

                               …

Co se právě učíme - květen 2019

20. 5. 2019

ČJ - rozlišujeme věty jednoduché a souvětí, tvoříme souvětí podle daných vzorců, vyhledáváme spojovací výrazy, píšeme čárky v souvětích, opakujeme…

Plánované akce - jaro

20. 5. 2019

31. 5.  - dopravní hřiště při 33. ZŠ - odjezd školním autobusem v 7.45, předpokládaný návrat v 11. 40 - s sebou helmu na kolo z domova…

Naše práce ve 4. třídě

20. 5. 2019

 Vzpomínky na prázdniny - papírová koláž            Inspirace návštěvou ZOO - malba temperami                 Vítězná…

Co se právě učíme - duben

15. 4. 2019

ČJ - skloňujeme podstatná jména rodu mužského, doplňujeme koncovky podstatných jmen podle vzorůPro děti je velice náročné ujasnit si, čím se řídí pravopis…

Co se právě učíme - březen

25. 3. 2019

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského - tvary  slov, pravopis na konci slovM - pamětné i písemné sčítání a odčítání…

Poslední plavání

4. 2. 2019

Ve středu 30. ledna jsme se rozloučili s plaveckým výcvikem. Všichni jsme se za ten rok, který jsme plaveckému výcviku věnovali, naučili přinejmenším …

Co se právě učíme - leden

29. 1. 2019

ČJ - dokončujeme opakování vyjmenovaných slov, určujeme slovesa ( osoba, číslo, čas), časujeme slovesa ve všech časech ,opakujeme rod a číslo podstatných…

Akce - leden, únor

3. 1. 2019

8. 1. 19 - mimořádný plavecký výcvik v bazénu Lochotín21. 1.  19 - beseda s ekologickou tématikou "Tonda obal na cestách "4. 2. 19 - divadelní…

100 let Československa - projektový den

10. 12. 2018

      Zkoušíme si grotesku       Učíme se charleston  Krásný referát o Škodovce…

Co se právě učíme - prosinec

10. 12. 2018

ČJ - slovní druhy - už  bychom měli poznat všechny slovní druhy  v typických charakteristických podobách ( např. částice pouze na začátku…

Plánované akce

10. 12. 2018

14. 12. - návštěva filmového představení - "Čtyřlístek ve službách krále" - 80 Kč, odchod od školy v 8 hodin, návrat do 11.4021. 12. - vánoční besídka…

Návštěva Pražského hradu

19. 11. 2018

 V úterý 6. 11. jsme v rámci výuky vlastivědy navštívili Pražský hrad. Prohlídka začala u Prašného mostu, kde jsem viděli první střídání…

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6>
Design by SITMP