4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Aktuality

Co se právě učíme - prosinec

5. 12. 2019

ČJ - tvoření nových slov odvozováním a skládáním, skupiny ě, je, mě, mně, vytváříme vlastní pohádkuM - písemné dělení dvojciferným dělitelem ve slovních…

Plánované akce - listopad, prosinec

5. 12. 2019

9. 12. - návštěva Pivovarského muzea s výukovým programem "Středověká řemesla"- vstupné 50 Kč - odchod ze školy v 8 hodin, program začíná v 9…

Tábor - husitské muzeum

29. 11. 2019

                                …

Co se právě učíme - listopad

26. 11. 2019

ČJ - předložky s, se, z, ze, předpony s, z, vz - velice náročné učivo. Děti si doplňují přehledy do desek s vyjm. slovy, zavedli jsme si chybovníky,…

Kariérní poradkyně

24. 10. 2019

 https://zs4.plzen.eu/pro-rodice/skolni-poradenske-pracoviste/karierovy-poradce/karierovy-poradce-volba-povolani.aspx

Co se právě učíme - říjen

21. 10. 2019

ČJ - stavba slova - kořen, předpony, pravopis ve skupinách bě, bje, vě, vje, nově mě, mně, přípony - ský, -cký, opakujeme slovní druhy, pravopis ve…

Turnaj v kopané

21. 10. 2019

Výborně jsem fandili, bojovali jsem jako lvi, ale míč je kulatý, štěstí nebylo vždy na naší straně a tak jsem skončili čtvrtí. Nevadí!!!!!         …

Naše práce - podzim

21. 10. 2019

Opuštěné pláže? - kombinace technik            Kdy zavolat 150?            Akvárium              Pozorujeme…

Co se právě učíme - září

25. 9. 2019

V září opakujeme učivo ze 4. i 3. třídy ČJ -  vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie a časování slovesM - násobilka, zaokrouhlování…

Kurz dopravní výchovy

25. 9. 2019

Na konci loňského školního roku a letos v září jsme absolvovali kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti 33. ZŠ v Plzni na Skvrňanech. Seznamovali…

Dny vědy a techniky

25. 9. 2019

V pátek 20. 9. jsme se vydali na náměstí Republiky prohlédnout si stanoviště technických škol. Věřím, že se dětem akce líbila a ocenily nejen rozchod,…

Opět na bruslích

25. 9. 2019

   

Automat Happysnack

6. 9. 2019

https://zs4.plzen.eu/pro-rodice/skolni-automat-happysnack.aspx   

Plánované akce - září

6. 9. 2019

9. 9. - pokračování kurzu dopravní výchovy ze 4. třídy - odjezd od školy školním autobusem v 10.30, návrat v 12.45 - s sebou sportovní oblečení…

Design by SITMP