4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

Historie

Co se právě učíme - červen

15. 6. 2022

ČJ- opakujeme, procvičujeme, seznamujeme se s dalšími slovními druhy - předložkami a spojkami. Máme za sebou opakovací písemnou práci, máme pro…

Náš výlet

14. 6. 2022

V pondělí 6. 6. jsem se vydali na náš první společný výlet. Jeli jsme autobusem navštívit Pohádkový statek v Břasích na Rokycansku. Počasí nám přálo,…

Veršovaná pohádka

27. 5. 2022

V pátek 27. května jsme společně  přednesli kamarádům z 2. B veršovnou pohádku O dvanácti měsíčkách. Povedlo se nám to a věříme,…

Co se právě učíme - květen

24. 5. 2022

ČJ - dokončili jsme učivo o párových souhláskách na konci a uprostřed slova, opakujeme slovní druhy - podstatná jména, předložky, spojky a nově…

Znovu na bruslích

23. 5. 2022

                 

Návštěva Akva Tery

23. 5. 2022

           

Co nás čeká

16. 5. 2022

20. 5. - kurz in-line bruslení - celodopolední akce. S sebou sportovní oblečení podle počasí, helma, chrániče, kolečkové brusle (lze vypůjčit…

Co se právě učime - duben

27. 4. 2022

ČJ - spodoba na konci a částečně i uprostřed slova - nejprve si řekneme co slyšíme, pak vymyslíme vhodný jiný tvar nebo slovo příbuzné a pak…

Co se právě učíme - březen

16. 3. 2022

ČJ - začínáme se slovními druhy - poznáváme podstatná jména jako názvy osob, zvířat a věcí, připomínáme si předložky, učíme se slovní druhy vyjmenovat…

HLAVY Z PAPÍRU

11. 3. 2022

       

Postava - modelína

2. 2. 2022

         

Co se právě učíme - leden, únor

2. 2. 2022

ČJ - pravopis slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, dělení hlásek na souhlásky a samohlásky, samohlásek na krátké, dlouhé a dvojhlásky, souhlásek…

Vánoční besídka

3. 1. 2022

22. 12. jsem se rozloučili se starým rokem vánoční besídkou, při které jsme se všichni krásně naladili na nadcházející Vánoce. Vládla pohodová atmosféra…

Opět v čertí škole

8. 12. 2021

I letos se 3. 12. naše třída zaplnila čertíky i anděly. Škoda, že  tolik dětí chybělo, a nemohly  si s námi užít  veselé…

V muzeu loutek

8. 12. 2021

             

1 | 2 | 3 | 4>
Design by SITMP