4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ BĚHEM UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
po dobu uzavření školy bude povinné vzdělávání žáků zajištěno distanční formou tzn. bude uskutečňované  prostřednictvím informačních technologií a individuálními emailovými konzultacemi.


Učivo a úkoly budou žákům zasílány průběžně (dle tematických plánů)  a v pravidelných intervalech přes ŠOL – modul Domácí úkoly, modul Výukové zdroje nebo přes emailovou komunikaci. O konkrétním způsobu Vás bude informovat třídní učitel nebo vyučující.

Žáci by měli na úkolech pracovat průběžně, dle dohody s vyučujícím zasílat úkoly ke kontrole. Po skončení uzavření školy odevzdají žáci domácí práci ke kontrole a ohodnocení.

V případě, že  nemáte možnost přijímat úkoly přes webové rozhraní, je nutné s třídním učitelem dohodnout papírovou formu, která bude k dispozici na vrátnici školy. V případě potřeby kontaktujte vyučujícího prostřednictvím emailu.

Při vzdělávání žáků může pomoci i vysílání České televize:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/.

Děkujeme za spolupráci při zajišťování povinného vzdělávání žáků.

V Plzni dne 11. 3. 2020

Mgr. Jitka Mejcharová, řed. školy

Design by SITMP