4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sportovní třídy mají na naší škole dlouholetou tradici. Zaměření sportovních tříd vychází z koncepce podpory sportu a tělesné výchovy 4. ZŠ, tradic sportovních odvětví na naší škole, cílů Školního vzdělávacího programu 4. ZŠ a materiálně-technických podmínek školy. Škola má pro tělesnou výchovu a sport nadstandardní vybavení.  Rozšířenou výuku tělesné výchovy již od 1. ročníku nabízíme pravidelně od školního roku 2007/2008. 

 

Koho do sportovních tříd přijímáme?

 

Děvčata a chlapce, kteří  rádi skáčou, běhají, cvičí, tančí, prostě mají rádi pohyb. Sportovní třída je vhodná pro zájemce o jakékoli sportovní odvětví, protože prvotním cílem v oblasti tělesné výchovy a sportu je všestranný pohybový rozvoj žáků, který je základním předpokladem pro sportovní specializaci v pozdějších letech. Sportovní třídy jsou třídy „výběrové“, proto by nemělo být cílem pouze se do těchto tříd dostat, ale trvale na sobě pracovat, zlepšovat svoje sportovní výkony a tělesnou kondici.

 

Jak jsou žáci do sportovních tříd  vybíráni?

 

Do sportovních tříd jsou budoucí žáci 1. tříd vybíráni na základě výsledků talentových zkoušek, které se konají  v dubnu školního roku, který předchází školnímu roku, v němž má dítě zahájit plnění povinné školní docházky. Základním kritériem přijetí je celkové umístění žáka v talentových zkouškách, které je určeno součtem bodů dosažených v jednotlivých disciplínách. Přijímáni jsou žáci, kteří se umístí na předních pozicích celkového pořadí, až do výše stanoveného počtu žáků třídy. O celkovém počtu žáků sportovní třídy a zastoupení děvčat a chlapců rozhoduje ředitelka školy.

 

Na II. stupni jsou do sportovních  tříd (skupin)  přijímáni žáci na základě "Přihlášky k vzdělávacímu zaměření", posouzení pohybových předpokladů žáka a talentové pohybové zkoušky je-li ředitelkou školy stanovena. Přihláška k vzdělávacímu zaměření se podává v IV. čtvrtletí 5. ročníku nebo ihned po nástupu na 4. ZŠ.

 

Do sportovních tříd lze přijmout žáky i v průběhu devítiletého cyklu základního vzdělávání. Podmínkou „pozdějšího“ zařazení jsou sportovní a tělesné předpoklady žáka, dosažené výkony v profilovaných sportech, trvalý zájem o sport, dobrý prospěch a chování žáka a volná kapacita sportovních tříd (skupin).

 

V čem je sportovní třída jiná, proč ji zvolit?

 

V průběhu týdne je tělesná výchova na rozvrhu 4x týdně. Na I. stupni mají žáci vyšší týdenní počet vyučovacích hodin než ostatní  třídy, rozšířená výuka TV není realizována na úkor povinné výuky jiných předmětů. Na II. stupni probíhá výuka v rámci volitelných předmětů. Každá vyučovací hodina je jinak zaměřena. Střídají se hodiny herní s hodinami kondičními či gymnastickými a hodiny zaměřené na dané sportovní odvětví. Součástí je i výuka  plavání a relaxace v bazénu, bruslařský, lyžařský, cyklistický a turistický kurz a letní sportovní soustředění. Žáci sportovních tříd se účastní řady sportovních soutěží v rámci Asociace školních sportovních klubů a svého sportovního oddílu. Nadstavbovou součástí sportovní přípravy na I. stupni jsou pak specializované tréninky v sportovních oddílech, na II. stupni je registrace a pravidelná účast na specializovaných trénincích pro žáky důležitým předpokladem pro další sportovní rozvoj.

 

Jaké je zaměření sportovních tříd ?

 

Zejména na I. stupni je sportovní a tělesná příprava žáků směrována k celkovému rozvoji jejich obratnosti, tělesné kondice, vytrvalosti a osvojení si základních hygienických návyků spojených se sportem. Postupně žáci přecházejí od spontánní pohybové činnosti k činnosti řízené a výběrové. Seznamují se s různými sporty, osvojují si různorodé sportovní aktivity  - kopaná, basketbal, odbíjená,  úpolové sporty, orientační běh, plavání, pohybové hry aj. Tradičními sporty 4. ZŠ jsou pro chlapce florbal a hokejbal, pro dívky pak aerobic a moderní tanec. Chlapci  získávají základní dovednosti při hře s hokejkou, je rozvíjena jejich kondice, střídají hokejbal a florbal. Pro děvčata jsou určeny hodiny, ve kterých získávají základy rytmických cvičení, gymnastiky, různých tanečních stylů a aerobicu. Jednotlivé činnosti se střídají v tematicky zaměřených blocích během školního roku, obsah tematických bloků je pro každý ročník (školní rok) jiný.   

 

Koho nemůžeme do sportovních tříd přijmout ?

 

Do sportovní třídy nemůžeme, bohužel, přijmout ty, kterým to neumožní jejich zdravotní stav.

Pro tyto žáky a všechny ostatní děti, které nastupují na 4. ZŠ, jsou určené běžné třídy na naší škole a jiné volnočasové aktivity, které škola nabízí.

 

Další informace:

 

Účast ve sportovních třídách není finančně náročná, žáci potřebují běžné sportovní vybavení pro dané sporty, na sportovní vybavení částečně přispívá i škola. Rodiče finančně přispívají na zajištění některých speciálních kurzů (lyžařský, snowboardový, plavecký, bruslařský aj.) a pobytové akce (sportovní soustředění, turistické výlety aj.). Výuku sportovní přípravy žáků zajišťují pedagogové školy, kteří jsou zárukou kvalitní, soustavné a vysoce odborné práce a dále trenéři a trenérky spolupracujících sportovních oddílů.

 

 

Čas: 1:35

Den: Pondělí
Datum: 20. ledna
Týden: 4
Rok: 2020
Svátek má:

<leden, 2020>
poútstčtsone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online

Škola online

iStravné

iStravné

Aktivní škola

Aktivní škola
Design by SITMP