4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

AEROBIC/FITNESS

Aerobic má na naší škole dlouholetou tradici.

 

Co je to aerobic a fitness

Aerobic je kondiční cvičení při hudbě, které přispívá k rozvoji oběhové soustavy, zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a obratnosti, pozitivně působí na nervovou soustavu. Propojení pohybu s hudbou přispívá k dobré náladě, pozitivnímu  myšlení, rozvoji estecko-pohybového cítění. Aerobic vznikl v USA a rychle se šířil do celého světa. Existují různé druhy aerobiku -bodyforming, bodystyling, step aerobic, dance aerobic, kick box aerobic, agua aerobic aj.

 Aerobic a fitness na 4. ZŠ

Aerobic  a fitness ve svých nejrůznějších podobách má na naší škole dlouholetou tradici. Za pozitivní považujeme skutečnost, že se žáci seznámí a získají vztah k pohybové činnosti, kterou lze provozovat téměř po celý život. Navíc se dá cvičit i doma. Aerobic mohou u nás  cvičit děvčata i chlapci v zájmových kroužích i ve školní družině. Žáci sportovních tříd se s různými formami aerobicu a fitness setkávají od 1. ročníku v rámci své sportovní přípravy. V tematických blocích postupně poznávají klasický aerobic, dance aerobic, step aerobic, street dance, disco dance nebo zumbu aj. Se svými vyučujícími pravidelně navštěvují i různá sportovní fitness centra, kde si pod vedením zkušených trenérů vyzkouší další moderní formy skupinových i individuálních cvičení - jumping, kruhový trénink, TRX aj.   Každoročně pořádáme pro rodiče několik vystoupení. Koordinátorkou  pohybové přípravy na naší škole je p. Mgr. Iveta Trejbalová (viz kontakty).

 

 

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP