4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ŠKOLSKÁ RADA

KAPITOLY

Činnost školské rady

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich  následnému uskutečňování

  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  6. projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  7. projednává inspekční zprávy ČŠI

  8. podává podněty řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státání správu ve školství a dalším orgánům státní správy

     

Složení školské rady - od 24. 6. 2020

Zástupci rodičů
1. Lucie Radová
2.Jana Pečenková
3.Simona Vondrášková
Zástupci pedagogů
4.Mgr. Bc. Miroslava Valíčková
5.Mgr. Jitka Křivancová
6.Mgr. Pavel Uzola
Zástupci zřizovatele
7.Mgr. Věra Ulčová
8.Mgr. Dana Krausová
9.Bc. Jana Mrázová

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP