4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

Oznámení o konání tzv.  "zvláštnímu zápisu" - překlad  textu:

1) Zvláštní zápis je určen výhradně pro žáky cizince, kteří v ČR pobývají z důvodu dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

2) Zvláštní zápis se netýká žáků občanů ČR a ani  ostatních cizinců, byť by měli ukrajinské občanství,  pobývajících na území ČR.

3) Zvláštní zápis se bude konat na 4. ZŠ:

  • v pondělí 27. 6. 2022  - od 10.00 do 17.00 hod.  - do 1. tříd a pro žáky 1. stupně
  • v úterý 28. 6. 2022  - od 10.00 do 17.00 hod. - pro žáky 2. stupně 

4) Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:

  • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva
  • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec )

6) Žádost se podává na tiskopise - viz příloha.

7) K žádosti je nutné doložit:

  • vízový doklad dítěte
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění zastupovat dítě
  • doklad o místě pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování aj.)

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP