4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 1. 2022

Informujeme o změnách v organizaci testování žáků účinných od 3. 1. 2022 a souvisejících opatřeních:

Testování

 • v období od 3. 1. 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; nebude-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 • od 17. ledna 2022 bude probíhat testování žáků každé pondělí, nebude-li prvním vyučovacím dnem týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud - viz níže
 • v případě, že některý z žáků bude mít při čtvrtečním testování pozitivní antigenní test, testují se statní žáci každý den, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka

Výjimky z testování žáků

 • žáci, kteří absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT – PCR test vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo kteří absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
 • nárok na výjimku z testování je nutno doložit písemným potvrzením vydaným příslušným zdravotnickým zařízením nebo odběrovým místem, které žák odevzdá před testování třídnímu učiteli nebo potvrzením v aplikaci Tečka

Odmítnutí testování žáků

 • pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZDR
 • podmínky – ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odtupem od ostatních osob, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních zajistit odstup 2 m, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět od ostatních žáků odděleně

Odmítnutí testování žáků a povinnosti nosit ochranný prostředek dýchacích cest

 • žákovi nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání
 • žák není automaticky omluven - na omlouvání z tohoto důvodu se vztahují pravidla Školního řádu 4. ZŠ
 • škola nezajišťuje pro tyto žáky distanční vzdělávání

Lyžařský výcvik

 • před zahájením kurzu musí všichni žáci, kteří nemají dokončené očkování nebo nejsou v ochranné lhůtě, podstoupit RT-PCR test s negativním výsledkem
 • v případě lyžařského kurzu, který trvá méně jak osm dnů, postačí absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu

Postup v případě pozitivního výsledku antigenního testu

 • izolace od ostatních osob - žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
 • škola kontaktuje zákonného zástupce
 • škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
 • škola zašle příslušné KHS seznam všech žáků, kteří byli pozitivně testováni
 • KHS vystaví těmto žákům elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR
 • všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu jsou povinny se podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu
 • v případě pozitivního výsledku testu RT - PCR informuje zákonný zástupce  žáka o této skutečnosti: 1) praktického lékaře pro děti 2) bez zbytečného odkladu  školu
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
 • v případě negativního výsledku testu RT - PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP