4. základní škola Plzeň, škola pro rozvoj životních šancí ...

PROMINUTÍ ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A ŠKOLNÍ KLUB

Vážení zákonní zástupci,

informujeme Vás, že v souvislosti s uzavřením škol z důvodu COVID -19 a na základě Usnesení Rady města Plzně č. 386 byla prominuta povinnost úplaty  za školní družinu a školní klub v základních školách zřízených městem Plzeň za období od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Vzniklá vratka ve výši 552,- Kč bude převedena na platbu školného na příští školní rok 2020 - 2021 nebo vrácena po vyžádání na účet.

Vrácení na účet

  • vhodné v případě, že žák již v dalším školním roce nebude navštěvovat ŠD nebo ŠK
  • žádost o vrácení je nutné podat písemně nejpozději do 11. 6. 2020
  • žádost lze podat prostřednictvím emailu na adresu - harantovazd@zs4.plzen-edu.cz  nebo vhodit do schránky na budově školy
  • na  žádosti uvést číslo účtu, kam mají být peníze vráceny, jméno žáka, jméno a podpis žadatele o vrácení

Převod na  školní rok 2020 - 2021

  • vhodné u žáků 1. - 3. tříd, kteří budou ve školním roce 2020 - 2021 opět docházet do ŠD nebo ŠK
  • není nutná žádná žádost, převod bude proveden automaticky 
  • o částku 552,- Kč bude následně ponížena úplata za ŠD a ŠK za školní rok 2020 - 2021

 

Vyhledávání

podrobné vyhledávání

Škola online Office 365 Microsoft Teams Školní email iStravné Aktivní škola
Design by SITMP